Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/3/2021

Càr Kon Tum: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, ngai trồ tơngai, mho mang geh mìu mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 34 độ C.

 

Càr Gia Lai: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, ngai trồ tơngai, mho mang geh mìu mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 33 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 22 tus 35 độ C.

 

Càr Dak Lak: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, ngai trồ tơngai, mho mang geh mìu mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 34 độ C.

 

Càr Dak Nông: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, ngai trồ tơngai, mho mang geh mìu mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 33 độ C.

 

Càr Lâm Đồng: Êt mhual tus mhual tam gơl, mang ờ mìu, àng drim gờ` trồ mrềt, ngai trồ tơngai, mho mang geh mìu mờ kơ nàs tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 31 độ C.

{òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 12 tus 25 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định