Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/3/2021

Càr Kon Tum: Ờ hoan geh mhual tus mhual tam gơl, mang ờ geh mìu, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 33 độ C

Càr Gia Lai: Ờ hoan geh mhual tus mhual tam gơl, mang ờ geh mìu, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 32 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 22 tus 35 độ C.

Càr Dak Lak: Ờ hoan geh mhual tus mhual tam gơl, mang ờ geh mìu, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 33 độ C.

Càr Dak Nông: Ờ hoan geh mhual tus mhual tam gơl, mang ờ geh mìu, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 32 độ C.

Càr Lâm Đồng: Ờ hoan geh mhual tus mhual tam gơl, mang ờ geh mìu, àng drim gờ` mrềt, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu rah tàm bàr pe tiah.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 30 độ C.

{òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 13 tus 24 độ C.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định