Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/2/2021

VOV4.K’ho - Di tơnkah 66 nam ngai cau lơh sơnơm Việt Nam ngai 27 nhai 2, tàm Hà Nội, Hìu bơsram Đại học Y Hà Nội bơyai lơh jào pà khà pơn jờng cau lơh sơnơm Nhân dân ai 5 nă cau mờ khà pơn jờng cau lơh nơm Ưu tú 12 nă cau in, là ală cau pơgru gơwèt hìu bơsram Đại học Y Hà Nội.

                      Jào pà khà pơn jờng cau lơh sơnơm Nhân dân ai 5 nă cau

Tàm dơ\ pơrjum, Phó Chủ tịch lơgar mò Đặng Thị Ngọc Thịnh neh jào khà pơn jờng kuơ màng “Cau lơh sơnơm Nhân dân” ai Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Bình, kuang atbồ môn Tâm thần hìu bơsram Đại học Y Hà Nội lài do; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Quốc Hưng, Phó kuang atbồ hìu bơsram, Kuang atbồ môn Ngoại hìu bơsram Đại học Y Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, kuang atbồ hìu sơnơm Bch Mai, cau bơto tàm hìu bơsram Đại học Y Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, Phó kuang atbồ môn Ngoại hìu bơsram Đại học Y Hà Nội lài do, kuang atbồ anih tờm plai nùs gùng mhàm mờ ntơh, hìu sơnơm Hữu nghị Việt Đức; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Việt, kuang atbồ môn Tâm thần hìu bơsram Đại học Y Hà Nội, kuang atbồ anih sền gròi bơta pràn kơl dang să jan tâm thần lài do, hìu sơnơm Bạch Mai.

Mờ 12 nă bác sĩ, cau pơgru geh pơnrơ jăk tàm hìu bơsram Đại học Y Hà Nội kung pơnyờ să dờp geh khà pơn jờng cau lơh sơnơm Ưu tú.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định