Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/2/2021

VOV4.K’ho- Ngai 26/02, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc neh pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet cribơyai bè broă tàm Trung Đông, geh broă cau Palestine.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ai tơnggo\ bơta jờng rơ gơwèt tus mờ broă ală gah tàm Palestine gơtùi ring bal ală tơngume kuơ màng nàng wèt tus bơyai lơh te\ khà tàm nggùl nam. Ua\ lơgar đơs nền dơ\ te\ khà pal geh bơyai lơh khat gơboh, ring bal mờ geh bơta tus bal bơh tơl mpồl cau, tơl bă tiah dê, tàm hơ\ geh jơh bal tiah đah mat tơngai lik Jerusalem.

Ală lơgar kung ai tơnggo\ bơta pin dờn bè ală broă gơlik geh pa do gơrềng tus broă cribơyai ring lơngai Trung Đông mờ broă sơlơ tơnguh halà lơh wơl broă dong kờl kòn bơnus ai làng bol Palestine in nàng tam dră mờ bơta tung lơtang tu\ do. Ờ ua\ lơgar pơn jat tai ai tơnggo\ bơta ờ suk bè broă Israel lơh tơrlah tơrlơm ală broă lơh, hìu đam mờ phan bơna cau Palestine dê, hòi jà Israel tơn jơh mơ ală broă lơh do.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định