Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/3/2021

VOV4.K’ho- Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc ồng Moon Jae-in ngai 01/03 pà g^t, lơgar do geh sùm sơ lơ tơnguh bơta g^t gơ\p lơh broă bal mờ lơgar Nhờk, mơ kung đơs nền broă lơh geh kuơ ai bơta g^t gơ\p 3 gah mờ Mỹ. Đơs tàm anih sơn`io rùp di Ngai srơh Lơngap lơngai is 01/03, Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc ồng Moon Jae_ in đơs nền: Chính phủ bơh bol a` dê tu\ lơi kung rcang lài nggui wơl mờ Chính phủ lơgar Nhờk khat dùl tu\ lơi mờ cribơyai bal. Ồng tơngo\ bơta pin dờn là 2 lơgar rềp bal do gơtùi bơsong ală broă gam ờ niam lơh gơ rềng tus kah yau bal dùl bă jak chài ngan dilah geh bal bơta kơ lôi sơ nơng ơn să tờm he tàm gơ noar broă bơh lơgar Nhờk dê.

Kung tàm jơnau đơs do, Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc ồng Moon Jae_in hơ pơr gon pơn jat tai ală broă lơh ngan nàng kờ` lơh ờ geh hạt nhân tàm [ồt Triều Tiên. Ồng đơs wơl tai kơrnoat 3 bơta bè bơta g^t gơ\p đah 2 lơgar Triều Tiên mờ Hàn Quốc dê: ờ dờp bơta tam lơh, gàr niam bơta lơngap lơngai bal mờ bơtàu tơnguh pas sơm bal.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định