Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/2/2021

VOV4.K’ho- Thành ủy Hà Nội pa sồr Gah lơh broă Công thương tàm tơr bo\ broă lơh gơlik phan mờ jơnau kờ` ngui sa, dong kờl ua\ ngan rlau jơh nàng tăc phan lơh geh, phan bơna; mơ kung rcang lài jơh bal bè phan bơna, ma\y mok, bác sĩ, cau lơh sơ nơm dong kờl bơta pràn xét nghiệm kòp Coivd-19 mờ ală jơnau kờ` ndai bơh càr Hải Dương dê tàm broă rcang sơn dră kòp.

Hà Nội pà càr Hải Dương in 2 tơmàn đong bal mờ 50 rơbô nơm chèu glòm muh mat sơ nơm

Bí Thư Thành ủy Hà Nội ồng Vương Đình Huệ neh geh sră pơ yoa tus mờ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Hải Dương lùp còp, tam pà bal mờ càr Hải Dương bè broă lơh rcang sơn dră kòp pluh Covid-19. Mờ nùs nhơm “tàm dong tàm kờl bal” mờ nùs nhơm “Hà Nội tài gùt lơgar, bal mờ gùt lơgar”, [òn dờng Hà Nội pơ yoa càr Hải Dương in 2 tơmàn đong mờ 50 rơbô nơm chèu glòm muh mat sơ nơm nàng tam pà bal 1 bơnah bơta kal ke bơh càr dê mờ sơm bat tê bal mờ Đảng bộ, gơ noar atbồ mờ làng bol càr Hải Dương kơryan, sền gròi kòp Covid-19.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định