Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/2/2021

VOV4.K’ho- Việt Nam bơh jo\ neh geh jờng rơ ngan tài bơh ală jơnau hơ pơrgon chính trị tàm broă gàr niam bơta ring bal đah ală jơi bơtiàn. Sơnoa boh lam cih, làng bol geh gơnoar ndrờm gơ\p bal bè jơh ală bơta chính trị, lơh sa, niam chài, mpồl bơtiàn. Nàng jơnau cih do gơ lòt mu\t tàm rài kis, Chính phủ Việt Nam neh geh rlau 100 broă lơh, rơndăp broă lơh bơcri priă bơ\t bơtàu ală anih drơng broă dà lơgar dê, bè hìu sơnơm, hìu bơsram, anih tờm dong kờl kơrnoat boh lam…pơgồp bơnah gàr niam gơnoar mờ bơta kuơ bơh làng bol dê.

Jăt cồng nha lùp kờp bơta geh ngan lơh sa- mpồl bơtìan bơh 53 jơi dùl êt nă cau nam 2019, mờr 90% ală thôn tàm tiah jơi bơtiàn dùl êt nă cau neh geh gùng lòt tus tàm anih tờm xã geh lơh mờ bê tông, dă cài. 98,6% khà thôn tàm ală xã tiah jơi bơtiàn dùl êt nă cau neh geh ngui ồs đèng, kơnờm bè hơ\ mờ neh geh 96,7% hìu bơnhă jơi bơtiàn dùl êt nă cau geh ngui gùng che ồs đèng nàng pờ àng. Jơh ală xã tiah jơi bơtiàn dùl êt nă cau neh geh hìu sơnơm (99,5%). Gùt lơgar geh mờr 21 rbô 6 rhiang nơm hìu bơsram mờ 26 rbô 500 anih bơsram tiah jơi bơtiàn dùl êt nă cau. Khà hiù bơsram geh lơh kơ\ kơl jăp neh geh 91,3%, tàm tu\ hơ\, khà anih hìu bơsram geh lơh kơ\ kơl jăp rơ\p mìng lơh geh 54,4%. Pơndrờm mờ nam 2015, khà bơsram bơh ơdu\ 1 tus ơdu\ 12 bơh cau jơi bơtiàn dùl êt nă cau dê neh geh bơtàu tơnguh loh làng ngan. Khà lòt bơsram bal kấp dùl bơh cau jơi bơtiàn dùl êt nă cau dê là 100,5%, kấp 2 là 85,8% mờ kấp pe là 50,7%. Ală khà hơđang neh đơs nền bơta lơh ngan bơh Chính phủ dê nàng làng bol jơi bơtiàn dùl êt nă cau in geh dờp wil tơl ală drơng broă, kung bè anih drơng broă mpồl bơtiàn.

Kuơmàng tàm gah lơh sơnơm, broă dong kờl bảo hiểm neh pơgồp bơnah dong kờl uă ngan nàng làng bol jơi bơtiàn dùl êt nă cau r[ah in gơmù [à bơta à` ơnòng kơn jơ\ priă tă mờ geh kham sơm kòp di tu\. Ồng Phạm Thái Sơn, Phó Kuang ătbồ Bảo hiểm Xã hội càr Tuyên Quang, pà gi\t: Làng bol tàm tiah jơi bơtiàn dùl êt nă cau ờ gam kơlôi rơcăng tai priă blơi sră bảo hiểm y tế ờ, kung bè tu\ pal sơm kòp. Dà lơgar kung neh dong kờl blơi sră bảo hiểm y tế ai ală hìu bơnhă mờr ndrờm bè hìu r[ah in, nàng kờ` pleh kal ke priă jền tu\ khi gơtìp gơ ơm tàm rài kis kal ke tàm broă tă priă kham sơm kòp.

Ndrờm bè hơ\ sơl, tu\ tìp bơta bè adat boh lam, làng bol jơi bơtiàn dùl êt nă cau kung gơtùi lòt jòi tus ală anih tờm dong kờl adat boh lam. Do là dùl broă drơng ala krơi is bơh anih lơh broă dà lơgar dê nàng dong kờl mpồl cau r[ah, cau jơi bơtiàn dùl êt nă cau geh bơta kal ke bè priă jền nàng kờ` gàr niam gơnoar kuơ tàm ală tu\ yal yă. Ồng Cù Thu Anh, Kuang ătbồ Cục dong kờl adat boh lam gơ wèt Bộ Tư pháp, pà gi\t: Gơtùi đơs, bơta niam mờ cồng nha bơh broă lơh dong kờl adat boh lam neh geh tơnguh tai. Khà dơ\ broă yal yă gơguh pa nam, uă dơ\ broă tàm hơ\, cau dong kờl adat boh lam neh sền gàr ai cau geh dong kờl in ờ gơtìp lơh glài, tam gơl gơ gơs bơta tìs ndai. Pơgồp bơnah gàr niam gơnoar mờ bơta kuơ bơh khi dê, kung rơcăng pleh ùan tìs tàm tu\ cah r`a.

Làng bol ală jơi bơtiàn dùl êt nă cau sùm ơm kis tàm tiah kơh bơnơm, ờ huan rlau geh tu\ geh git ală jơnau yal, phan bơna kung bè ală drơng broă mpồl bơtiàn pơndrờm mờ mpồl geh gal cau bè cau Yoan mờ cau Lo. Bơta geh ngan jơgloh r[ah bal mờ rài kis ơm kis tàm tiah ngài ngan mờ tus ờ huan uă tus drơng broă ala là ală jơnau lơh tus cau jơi bơtiàn dùl êt nă cau in gơ gơs là dùl tàm ală mpồl cau [ươn gơrềng ngan mờ hoàc hươr ngan rlau jơh tàm Việt Nam. Tàm ală nam do, bal mờ ală broă lơh ngan bơcri priă bơh Chính phủ dê, làng bol jơi bơtiàn dùl êt nă cau gam ngai sơlơ geh dờp wil tơl rlau bal mờ ală gơnoar geh cih jăt kơrnoat boh lam dê.

Cau cih VOV4- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định