Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/2/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 24/02, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Gia Lai neh dờp 5 tấn phe mờ 20 brô nơm chèu glòm muh mat bơh ală mpồl cau, cau dùl nă să jàu pà kờ` at tê bal dong kờl broă lơh rơcang sơndră kòp Covid-19 tàm càr. Jat hơ\, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr Gia Lai neh dờp 5 tấn phe bơh Kong ti TNHH lơh gơlik phe kă bro Việt Nam jàu pà kờ` pơgồp bal bơta pràn dong kờl broă lơh rơcang sơndră kòp Covid-19. Tơ nơ\ tu\ dờp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr neh jàu jơh khà phe do ai Mpồl đơng lam rơcang sơndră kòp Covid-19 Thị xã Ayun Pa.

Kung tàm anih dờp phan dong kờl rơcang sơndră kòp Covid-19 bơh Ủy ban Mặt trận dà lơgar Việt Nam càr dê, ồng Ngô Công Đoan, Phó Chủ tịch Mpồl cau lơh sa kă bro cau ling yau Việt Nam, kuang atbồ mpồl cau ling yau lơh sa kă bro jak càr Gia Lai neh jàu pà 20 rbô nơm chèu glòm muh mat nàng pơgồp bơnah tàm broă lơh rơcang sơndră kòp Covid-19 tàm càr.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định