Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/3/2021

VOV4.K’ho- Cau kòp Covid-19 sồ 1696 ơm tàm mpồl 4, sơnah [òn Cheo Reo, thị xã Ayun Pa là cau kòp sơn rờp bơh càr Gia Lai dê pa bơ tờp wơl mờ virus Sars CoV-2 tơ nơ\ 1 poh rê bơh hìu sơ nơm. Lài hơ\, tàm ngai 21/02, cau kòp do neh geh jàu sră cơng tàng bời kòp mờ ai rê bơh hìu sơ nơm tơ nơ\ 5 dơ\ xét nghiệm ờ gam bơ tờp mờ virus Sars CoV-2. Cau kòp geh sồr pơn jat tai sền gròi pràn kơldang să jan tàm hìu 14 ngai tai.

Tàm ngai 27/02, cau kòp bal mờ pơ ùr, kòn ùr geh jun tus hìu sơ nơm ing sơm kòp Covid-19 bơh càr Gia Lai dê nàng sơm kòp. Bal mờ hơ\, Mpồl đơng lam rơcang sơndră kòp Covid-19 tiah do neh wàng se dùl êt [òn ơm kis mờ hìu cau kòp do dê tàm mpồl 4, sơnah [òn Cheo Reo, thị xã Ayun Pa; đal git bă tiah, lùp sền, tơrgùm kờp, ai mẫu kòp mờ tam cah is tơrgùm bal gơ wèt tus mờ jơh ală cau F1; lam lơh tam cah is tàm hìu gơ wèt tus mờ F2; hòi jà mpồl lơh sơ nơm mờ mpồl ling bơyai lơh [ồm sơ nơm lơh kloh khuẩn tàm tiah wàng se.

            Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định