Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/3/2021

VOV4.K’ho- Rơlao nggùl nam pa do, tàm càr Gia Lai gơbàn pơn jăt tơn 2 bơta kòp gơtờp ngòrt rơngơ\t là kòp bạch hầu mờ kòp Covid-19. Tàm bơta kòp gơtìp kòp, g^t nđờ rơhiang nă kuang bàng lơh sơnơm tàm càr Gia Lai neh lơh broă  ală ngai satềp tàm tiah gơtìp kòp, lơh jăt broă jòi tềl, xét nghiệm mờ sơm kòp cau gơtìp kòp. Tus tu\ do, kòp bạch hầu mờ kòp Covid-19 tàm càr Gia Lai neh geh sền gròi, uă cau kòp neh geh sơm bời kòp.

Dùl ngai kuơ màng gơwèt mờ mò Mười, cau kòp sồ 1719 (67 sơnam kis tàm tổ 4, sơnah [òn Cheo Reo, thị xã Ayun Pa), tài mò geh kuang đơng lam hìu sơnơm lơh ing  sơm kòp Covid-19 càr Gia Lai jào sră dờp neh bời kòp, nàng rê bơh hìu sơnơm. Mò Mười pà g^t, ală ngai sơnrờp mu\t piam kòp, mò gơtìp duh să uă ngan, să jan glar bòl mờ ờ su\k ngan. Mò neh geh ală y bác sĩ tàm hìu sơnơm sơm kòp mờ sùm còp să, pơn dờm nùs nhơm, den tàng bơta pràn kơl dang să jan mờ nùs nhơm mò neh ring niam.

Mpồl jòi tềl cau gơptìp kòp bơh bác sĩ Lê Văn Vinh, Anih tờm sền gròi kòp tê jê să càr Gia Lai tus tàm mìr mờ cèng ală cau F1 tus tàm tiah tam cah is tơrgùm bal

Geh rê mờ hìu nhă, mò Mười chờ hờp ngan mờ ngoh rơngăc đơs: “A` geh hùc sơnơm, vitamin C, [ùi drim den `jơr tơngai mờ tàp pràn să jan. A` ngai sơlơ pràn kơl dang ờ gơtìp glar bòl tai. Ală bác sĩ neh sơbì tơngai sơm kòp a` in, dong kờl a`, a` ưn ngài ală bác sĩ”.

Nàng gàr niam bơta pràn kơl dang să jan ală cau kòp bè mò Mười mờ sền gròi ba` lời kòp Covid-19 gơtìp tàm mpồl bơtiàn, neh mờr 1 nhai do, bác sĩ Lê Văn Vinh (gơwèt Anih tờm sền gròi kòp tê jê să càr Gia Lai) geh sồr tus tàm tiah gơtìp kòp thị xã Ayun Pa lơh jăt broă jòi tềl ală cau neh tìp rềp mờ cau kòp.

Bác sĩ Vinh pà g^t, bu\ lah ngai ha là mang, di lah geh cồng nha bè cau kòp Covid-19, mpồl cau lơh broă bi dê geh lòt gùng nàng jòi cau mờ ai jơh ală cau F1 mu\t tam cah is tơrgùm bal. Tơngai sơnrờp, mpồl gơtìp uă ngan kal ke tài làng bol kòn cau geh nùs nhơm ngòt ờ su\k mờ broă tam cah is, su\k ngòt geh cau tam cah is, broă jòi cau geh tềl sùm geh lơh bal mờ broă lam sồr, mblàng nàng làng bol in wă mờ lơh jăt bal.

Mpồl xét nghiệm bơh lo\ Nguyễn Thị Ngọc Châu Anih tờm sền gròi kòp tê jê să càr Gia Lai ai phan xét nghiệm kòp Covid-19 g^t nđờ rơbô nơm phan tàm 1 ngai nàng gàr niam bơta go\ gờ` ală cau gơtìp gơtờp tàm mpồl bơtiàn

Tàm tu\ geh gal cau, dùl ngai geh uă ngan cau gơtìp kòp, ha là ală tu\ geh ală cau F1 lòt lơh broă tàm mìr, ngài mờ hìu rơlao 10 kơi sồ, ờ gơtùi hòi mờ điện thoại, mpồl jòi tềl pal ai rơndeh lơ-òr pơn diang phan bơh làng bol nàng tiă croh dà, gan brê bơnơm lòt jòi cau. Broă lơh di gơlan tus àng drim ngai tơnơ\ hơ\ sồng tus: “A` kung lam sồr oh mi là dơ\ tam dră do gam jo\ jòng, tàm ală ngai do ờ geh cau gơtìp kòp pa, he geh dờp mơya ba` sền ờ sơ\p. tu\ lơi geh dùl nă cau tus, là he pal rơcang lài tus sền gròi mơ”.

Bal mờ mpồl jòi tềl bơh bác sĩ Vinh dê, den mpồl xét nghiệm bơh lo\ Nguyễn Thị Ngọc Châu (deh nam 1990, gơwèt Anih tờm sền gròi kòp tê jê să càr Gia Lai) kung gam pal lơh broă mờ bơta uă ngan tàm tiah gơtìp kòp thị xã Ayun Pa. Lo\ Châu pà g^t, kờ` di pal mờ bơta pràn xét nghiệm g^t nđờ rơbô nơm phan kòp tàm 1 ngai, lo\ bal mờ cau tàm mpồl pal ai bơh 200 tus mờr 400 nơm phan tàm ngai.

 G^t nđờ rơbô nă cau tìp rềp mờ cau kòp Covid-19 tàm càr Gia Lai gam geh tam cah is, sền gàr broă lơh sơnơm

Broă ai phan kòp mờng geh lơh bơh 7 jơ drim, mơya tơn jơh tàm tu\ nggùl mang. Tus tàm tiah kòp ờ hềt g^t ngai lơi geh rê mờ hìu nhă, mơya lo\ Châu kung gam gàr sùm nùs nhơm niam bal mờ kơnòl broă lơh bơh kuang bàng gah lơh sơnơm dê: “Ală cau gal cau gơtìp kòp, bol a` pal lơh mhar ngan, lơh tus 11 jơ 12 jơ mang, sào kung ờ thàn sơl. Geh ală tu\, he gơlơh glar ngan, gơlơh ngài mờ hìu nhă mơya tu\ sền wơl den geh ală làng bol tàm mang 30 satềp mờ kung pal mu\t tàm tiah tam cah is tơrgùm bal sơl,  go\ di mìng a` satềp ngài mờ hìu. Tu\ he neh soh ào kò, bal mờ mpồl cau lơh broă bal nàng lơh broă dan geh lơh jơh pràn nàng lơh gơps kơnòl geh jào”.

Tu\ do, tàm 5 tiah gơtìp kòp Covid-19 càr Gia Lai gam geh 300 nă kuang bàng lơh sơnơm tàm càr do bal mờ g^t nđờ jơ\t nă kuang bàng lơh sơnơm tus bơh Đà Nẵng, ală Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pastuer Nha Trang, Viện Pastuer [òn dờng Hồ Chí Minh, hìu sơnơm Chợ Rẫy [òn dờng Hồ Chí Minh gam dong kờl càr tàm broă wàng se kơrian kòp gơtờp.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn, Phó kuang atbồ Sở Y tế càr Gia Lai pà g^t, bal mờ kòp Covid-19 pa gơbàn, càr Gia Lai neh sơrlèt mờ dơ\ tam dră mờ kòp bạch hầu bơh nhai 7 nam 2020 tus nggùl nhai 1 nam 2021. Do ndrờm là kòp ngòt rơngơ\t, di gơlan lơh gơtờp uă tàm mpồl bơtiàn mờ ndrờm gơbàn mìng tàm tiah làng bol kòn cau. Den tàng, broă wàng se, kơrian kòp gơtờp bơh ală mpồl lơh broă gơtìp kal ke mờ glar bòl ngan.

Mơya, mờ nùs nhơm geh kơnòl uă mờ lơh ngan ba` lời kờp gơtờp tàm mpồl bơtiàn, mpồl lơh sơnơm càr neh lơh jăt ndrờm bal uă broă lơh, lài ngan sền gròi geh kòp gơtờp. Kờp tus tu\ do, càr Gia Lai neh kơrian geh cồng nha kòp bạch hầu, c^t sơnơm vaccine ai rơlao 24 rơbô nă làng bol in, sơm bời ai 56 tàm 57 nă cau kòp.

Gam gơwèt mờ kòp Covid-19, càr neh xét nghiệm rơlao 47 rơbô nơm phan kòp tàm 5 kơnhoàl, thị xã, [òn dờng: “Mpồl lơh sơnơm neh lơh broă ờ g^t trồ ngai ha là trồ mang, lơh broă jơh pràn, phi să tơngai is să tờm mờ hìu nhă, loh broă ờ geh satềp. Tus tu\ do, kòp neh geh kơrian, mơya bơta gơbàn gam uă kal ke. Bơta do hòi jà mpồl kuang bàng lơh sơnơm pal lơh ngan jơh pràn nàng kơrian jơh mờ kòp tàm càr”.

Ală broă lơh ngan bơh mpồl y bác sĩ tàm tiah sơnrờp tam dră mờ kòp càr Gia Lai dê gam pơgồp bal tàm broă kơrian kòp gơtờp, gàr niam bơta pràn kơl dang să jan làng bol tàm càr do in.

Cau cih Nguyễn Thảo- Cau Mblàng Ndong Brawl

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định