Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/2/2021

VOV4.K’ho- Kờp bơh ngai 1/7/2021 Kơrnoat boh lam pa bè dong kờl cau geh màng mờ dà lơgar geh ngan ngồn mut ngui. Jat hơ\, geh bơ tơl cau geh màng mờ dà lơgar mờ cau pròc mhàm bal geh dờp bơta dong kờl. Ngan ngồn, tàm Sèng 2, Bơta 3 neh lơh loh cau pròc mhàm bal bơh cau geh màng mờ dà lơgar tàm hơ\ geh: bèp tờm, mè tờm, pơ ùr halà bơklau, oh kòn (kòn tờm, kòn ròng), cau geh màng ròng siam cau ling chơ\t màng.

Sèng 10, Bơta 16 cih, pơ ùr halà bơklau cau ling chơ\t màng bau mờ bơklau halà bau mờ pơ ùr ndai mờ ròng kòn ròng cau ling chơ\t màng dê tus tu\ dờng halà ròng siam bèp tờm, mè tờm cau ling chơ\t màng tu\ gam kis halà tài bơh broă lơh kăc màng mờ ờ geh tơl bơta ròng siam bèp tờm, mè tờm cau ling chơ\t màng tu\ gam kis den dờp geh bơta dong kờl pah nhai mờ bảo hiểm y tế… Kung jat Kơrnoat boh lam pa, khà dong kòl pah nhai bơh Mè Việt Nam khin cha jak chài dê geh tơnguh ua\ rlau 3 dơ\ pơn ndrờm mờ khà dong kờl tu\ do dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định