Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/3/2021

 VOV4.K’ho- “Pal gàr niam dơ\ pơr lòng jơh bơsram kấp pe nam 2021” hơ\ là jơnau sồr bơh ồng Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Bộ Giáo dục mờ Đào tạo tàm dơ\ pơrjum cribơyai bè gùng dà broa\ lơh pơr lòng jơh bơsram kấp pe nam do dê.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đơs nền ngan tus broă pal gàr niam ai dơ\ pơr lòng jơh bơsram kấp pe nam do dê. Mơya, ờ di bơh gàr niam mờ geh nùs nhơm ờ rcang ngăc tàm broă bơyai lơh gơ lam tus ală bơta lơh tìs ờ niam gơlik geh. Ală mpồl lơh broă ờs mờng pal rcang lài nền cê broă rơndap lơh ai dơ\ pơr lòng in, ngan là tàm tơngai broă bơ to bơtê mờ bơsam gơ tìp gơ rềng tài bơh kòp Covid-19 tàm jơh bal 2 dơ\ bơsram bơh nam 2020 – 2021 dê. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kung tơngkah ală mpồl lơh broă ờs mờng sơr băc mhar bơt bơtàu mờ yal bè jơnau pơr lòng sền bal ai dơ\ pơr lòng jơh bơsram kấp pe nam do in, nàng ală pơgru mờ ală kơ nòm bơsram geh broă rơndap lơh bơsram sră, gơ jat bal tàm tơngume bơh dơ\ pơr lòng dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định