Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/2/2021

VOV4.K’ho- Tềng đăp mờ bơta kòp gơtờp gam gơtìp kal ke, tàm hơ\ uă ngan là kòp Covid-19, gah lơh sơnơm càr Gia Lai neh tơrgùm tơnguh uă bơta pràn mpồl cau lơh broă rơcang sơndră, sơm kòp mờ lơh kơ\ kơl jăp mpồl cau lơh sơnơm tàm kơnă hờ đơm.

Bơh tu\ hơ\, gah lơh sơnơm neh lơh geh uă cồng nha kuơ màng tàm broă drơng gàr, sền gàr bơta pràn kơl dang să jan làng bol, tàm hơ\ uă ngan là tàm broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19.

Mờ nùs nhơm lơh ngan uă, nam 2020, gah lơh sơnơm càr Gia Lai neh lơh geh mờ sơrlèt ală khà broă neh geh ai. Kuơ màng gơwèt mờ kòp Covid-19, gah lơh sơnơm neh pơgồp bal mờ ală tiah nàng tam cah is rơlao 14 rơbô nă cau (tam cah is tàm hìu sơnơm là 491 nă, tàm tiah tam cah is tơrgùm bal 1 rơbô 363 nă, khà gam tai tam cah is tàm hìu). Mờ broă lơh ngan bal mờ broă tus bal kơrian kòp gơtờp, tus tu\ do, gùt càr ờ hềt geh dờp cau gơtìp mờ kòp Covid-19.

Kòp Covid-19 neh geh virus tam gơl să, geh bơta pràn lơh gơtờp mhar ngan, den tàng càr Gia Lai neh rơcang lơh hìu sơnơm ing tàm tiah sơm kòp geh bơta niam uă bơh hìu sơnơm càr Gia Lai dê. Jăt mờ hơ\, hìu sơnơm mờ bơta pràn 300 nơm jơnờng piam kòp; lài ngan neh geh dờp 50 nă cau.

Hìu sơnơm lơh ing do geh ală mpồl lơh broă jăk chài nàng di pal mờ broă sơm kòp ală cau geh sền go\ mờ virus Sars CoV-2 bè: cau jồr mhàm tài ờ pràn, anih reh, anih deh kòn mờ anih sơm kòp. Kờ` đơng lam hìu sơnơm, càr Gia Lai neh ai bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc, phó kuang atbồ hìu sơnơm càr mờ là kuang atbồ hìu sơnơm ing sơm kòp Covid-19. Jăt mờ hơ\, hìu sơnơm geh gơnoar lơh jăt kơnòl bơyai lơh ai geh phan sền kòp, tam cah is, sơm kòp, sền gàr ai cau kòp Covid-19 di jăt mờ kơrnoăt geh ai mờ lơh jăt khà broă lơh jăt mờ broă tam pà bơh Sở Y tế dê.

Bơh ngai 29 nhai 1 tus ngai 21 nhai 2 nam 2021, kờp jơh khà phan geh ai mờ xét nghiệm tàm gùt càr Gia Lai là 17 rơbô 756 nơm; tàm hơ\ geh 27 nă cau geh sền go\ mờ kòp, 45 rơbô 751 nă cau sền ờ go\ mờ kòp, gam tai gam kơ\p cồng nha xét nghiệm. Tàm 27 nă cau geh sền go\ mờ Sars CoV-2 gam sơm kòp tàm hìu sơnơm ing mờ ală hìu sơnơm, geh 3 nă cau neh sền ờ go\ dơ\ 5, 3 nă cau sền ờ go\ dơ\ 4 mờ 1 nă cau sền ờ go\ mờ kòp dơ\ 3.

Tàm ngai 21 nhai 2, cau gơtìp kòp Sars CoV-2 sơnrờp ngan tàm càr Gia Lai kis tàm sơnah [òn Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, sơm kòp tàm hìu sơnơm thị xã Ayun Pa neh rê bơh hìu sơnơm tơnơ\ mờ cồng nha xét nghiệm 5 dơ\ ờ go\ mờ kòp pơn jăt tơn.

Pơn jăt tai cồng nha neh lơh geh mờ ală broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, ờ lời gơtòp mờ kòp tàm mpồl bơtiàn, tàm hơ\ uă ngan là tơnơ\ mờ satềp nam 2021, Mpồl đơng lam rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 càr Gia Lai pa geh sră nggal sồ 33 bè broă sền gròi ală làng bol tus bơh ală tiah gơbàn kòp Covid-19 tus tàm càr do.

Jăt mờ hơ\, Mpồl đơng lam sơndră mờ kòp Covid-19 càr sồr Sở Y tế đơng lam mpồl lơh broă gah lơh sơnơm càr, kơnhoàl, xã tơnguh broă pơgồp bal mờ ală anih lơh broă geh gơnoar tàm ală tiah nàng go\ gờ` ngan ală cau gơtòp kòp Sars CoV-2 bơh tàm ală tiah gơtìp kòp tàm lơgar, bơh tu\ hơ\ geh sền gròi di tu\ bơta gơtòp kòp tàm mpồl bơtiàn. Bơyai lơh nền nòn broă yal mờ gah lơh sơnơm mờ sền gròi gơwèt mờ cau tus bơh ală tiah gơtìp kòp tàm lơgar tus mờ càr Gia Lai tàm 14 ngai ndrờm pal lơh jăt broă yal mờ gah lơh sơnơm tơn ai anih lơh broă geh gơnoar in.

Sở Y tế đơng lam anih tờm sền gròi kòp tê jê să càr bơto sồr broă sền gròi broă lơh sơnơm gơwèt mờ cau tus bơh ală tiah gơtìp kòp tàm lơgar mờ tơrgùm sùm bơta kòp gơtờp nàng ală mpồl lơh broă, ală tiah in rơcang g^t bè bơta lơh jăt. Tơnguh broă ai phan xét nghiệm gơwèt mờ ală cau geh pin mờ ai phan ni sơna tàm ală [làng rơndeh ơm, [làng rơndeh par nàng sền gròi sùm.

Pơn jăt tai đơng lam ală hìu sơnơm, hìu kham, sơm kòp sùm nàng lơh jăt mờ sền wơl di jăt mờ Khà broă geh ai. Hìu sơnơm niam ờ do ờ dă mờ anih kham kòp niam ờ do ờ dă tàm broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19; pal kah ală cau geh bơta kòp rê bơh ală tiah gơtìp kòp, lơh jăt broă yal mờ gah lơh sơnơm gơwèt jơh ală cau tus tàm hìu sơnơm, anih lơh sơnơm, anih kham; lơh jăt broă tam pà mờ sền gròi gah lơh sơnơm nền nòn.

Tềng đăp mờ bơta kal ke bơh kòp Covid-19 tàm càr Gia Lai, bồ nhai 2 nam 2021, Thứ trưởng Bộ Y tế ồng Đỗ Xuân Tuyên neh tus mờ lơh broă tàm càr Gia Lai. Thứ trưởng sồr tơnkah càr Gia Lai geh uă làng bol kòn cau ơm kis bal, den tàng pal sền gròi tus mờ broă lam sồr rơcang sơndră mờ kòp tus tàm tiah nhàr dà lơgar làng bol kòn cau in, lơh niam broă yal tơng^t; lơh jăt broă lơh 4 tàm tiah hơ\ tơn; lơh jăt tơngu me dơ\ le\ bal. Bơdìh mờ broă rơcang sơndră mờ kòp CoVid-19, pal sền kuơ broă rơcang sơndră mờ ală kòp gơtờp ndai.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định