Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/3/2021

VOV4.K’ho- Nam 2020 là dùl nam gơtìp uă kal ke gơwèt mờ gah lơh sơniơm càr Dak lak dê tu\ dùl tu\ bal pal tam dră mờ kòp Covid-19, sơndră mờ kòp bạch hầu. Tềng đăp mờ ală kal ke hơ\, mờ kơnòl bal mờ jơh nùs đềt mềr mờ broă lơh, ală , bác sĩ bal mờ cau lơh broă gah lơh sơnơm càr Dak Lak neh lơh jơh pràn nàng kơrian kòp gơtờp, cèng geh bơta lơngăp lơngai làng bol in.

Cau ai tơng^t jơnau đơs Việt Nam tàm Tây Nguyên neh geh dơ\ lùp ồng Nay Phila, kuang atbồ Sở Y tế càr Dak Lak bè ală broă lơh ngan tàm gah do dê tàm dùl nam pa do mờ rơndăp broă lơh jăt broă sền gàr bơta pràn kơl dang să jan làng bol, rơcang sơndră mờ kòp gơtờp nam 2021.

Ơ ồng Nay Phi La, nam pa do gah lơh sơnơm càr Dak Lak neh tìp uă ngan kal ke tu\ dùl dơ\ le\ bal pal tam dră mờ kòp Covid-19 bal mờ kòp bạch hầu. Gah lơh sơnơm càr Dak Lak neh geh ală broă lơh bè lơi nàng kơrian mờ 2 bơta kòp gơtờp do?

Ồng Nay Phi La: Gơwèt mờ kòp bạch hầu den tơnơ\ mờ go\ ală cau gơtìp kòp là wàng se kơrian kòp mờ c^t sơnơm vaccine kòp bạch hầu tơn. Gam gơwèt mờ kòp Covid-19 là ờ hềt geh sơnơm vaccine, den tàng broă lơh sơnrờp ngan là pal wàng se, kơrian kòp, jòi tềl cau neh tìp rềp mờ xét nghiệm nàng geh ală gùng dà broă lơh di tu\ rơcang sơndră ba` lời kòp gơtờp uă tàm mpồl bơtiàn.

 Ồng Nay Phi La (soh ào kò ntào đah kiao) bal mờ kuang bàng tus bơh Bộ Y tế mờ kuang bàng đơng lam càr Dak Lak

Bè khà cau lơh broă den bơdìh mờ broă hòi jà jơh ală kuang bàng lơh broă tàm gah lơh sơnơm ờ geh cau ơm lơh broă bal mờ hơ\ là lam sồr ală cau lơh sơnơm gam bơsram tàm ală hìu bơsram Đại học tus bal kung bè rơcang sơndră mờ kòp Covid-19. Bal mờ hơ\ là hòi jà tai ală kuang bàng lơh sơnơm neh jơh sơnam lơh broă pa do mờ hòi jà jơh ală cau bơsram dờng gah lơh sơnơm nam du\t ndơl tus bal mờ gah lơh sơnơm tàm broă sền gròi ai phan kòp kung bè kơrian kòp gơtờp.

Gam mờ ală broă sền gàr ală cau lơh broă gah lơh sơnơm mờ sền gròi broă gơtờp tàm ală hìu sơnơm geh gah lơh sơnơm lơh jăt bè lơi ơ ồng?

Ồng Nay Phi La: Gah lơh sơnơm neh dan mờ UBND càr blơi phan sền gàr ai jơh ală cau lơh sơnơm kung bè bơ\t bơtàu geh 1 tiah tam cah is ai jơh ală kuang bàng lơh sơnơm kung bè cau lơh broă tus bal rơcang sơndră mờ kòp tu\ geh ală cau gơtìp kòp tàm mpồl bơtiàn, tàm hơ\ uă ngan là ală cau sền gàr tus bal rơcang sơndră mờ sơm kòp, ai phan nàng jòi cau neh tìp rềp mờ cau kòp.

Mìng is gơwèt mờ hìu sơnơm den bơdìh mờ broă lơh jăt Nghị quyết sồ 3088 bơh Bộ Y tế, 4 gùng dà broă lơh bơh càr dê, rơndăp broă lơh bơh gah lơh sơnơm den ală hìu sơnơm geh lơh is ală gùng dà tu\ geh ală cau geh tơngo\ tàm broă kham kòp den mờ gùng dà broă lơh geh tam cah is gah sơm kòp mờ gah sơm kòp, tơl ròt hìu mờ tơl ròt hìu, hìu sơnơm mờ hìu sơnơm, pleh mờ broă 1 hìu sơnơm, 1 hìu kham kòp gơtìp tam cah is jơh.

Mpồl cau gơtìp kòp Covid-19 gơbàn dơ\ 3 tàm tu\ mờr satềp Tân Sửu, mờ gah lơh sơnơm càr Dak Lak geh mu\t tàm tơngai yal lài tu\ càr Gia Lai, là tiah rềp bal mờ càr Dak Lak neh dờp geh uă cau gơtìp kòp tàm mpồl bơtiàn. Gah lơh sơnơm càr Dak Lak neh geh ală broă lơh lơi nàng rơcang sơndră mờ bơta do ơ ồng?

Ồng Nay Phila: Tàm satềp Tân Sửu là 100% kuang bàng cau lơh sơnơm ờ geh ai ơm mờ geh tam pà gơs 3 mpồl nàng tam pà bal sền gàr mờ kung bè hòi jà jơh ală cau bal mờ phan lơh broă kung bè cau geh bơtơl mờ bol a` neh kơlôi tus mờ gùng dà broă lơh là rơcang hòi jà jơh ală cau lơh broă tàm gah lơh sơnơm tàm mpồl kuang àng, ling klàng geh bal ală kuang bàng neh jơh sơnam lơh broă neh rơcang tus bal tu\ geh kòp gơbàn tàm càr. Do là broă lơh ngan ờ ngòt glar bòl bơh gah lơh sơnơm dê nàng gàr niam càr Dak Lak niam ờ do ờ dă kung bè lơh jăt nền nòn broă kham sơm kòp di tu\ di tàm satềp.

Ơi, ưn ngài ồng uă ngan!

Cau cih Nam Trang-Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định