Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/2/2021

VOV4.K’ho- Ngai òr (21/2), tàm Pác Bó, xã Trường Hà, kơnhoàl Hà Quảng mờ ờ uă tiah tàm càr Cao Bằng, Đoàn ơruh pơnu Cộng sản Hồ Chí Minh Dà lơgar bơyai lơh uă broă lơh mùl màl, geh kuơ mu\t lơh broă nhai ơruh pơnu mờ satềp tam chi “Rài rài kah ưn ngài Bác Hồ” nam pa Tân Sửu 2021. Tờm 80 nam lài, tàm càr Cao Bằng, Bác Hồ neh rê tàm lơgar nàng đơng lam kăc màng lơgar Việt Nam.

                                                Mu\t lơh mu\t lơh hìu hờ đang bi Kim Đồng

Mờ bơta kuơ màng hơ\, xã Trường Hà neh geh rơwah nàng Đoàn ơruh pơnu Cộng sản Hồ Chí Minh Dà lơgar lơh jăt ală broă lơh geh uă bơta kuơ chờ gờm cồng nha pơrjum dờng gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng mờ tơnkah 90 nam ngai crơng gơs Đoàn ơruh pơnu Cộng sản Hồ Chí Minh ngai 26 nhai 3 mờ mu\t lơh nhai ơruh pơnu nam do.

Di tàm dơ\ do, Đoàn ơruh pơnu mu\t lơh hìu hờ đang Kim Đồng tàm [òn Nà Mạ, xã Trường Hà mờ kờp jơh khà 230 tơlăk đong. Hìu do geh lơh di tơn tềng bơnàng hìu lài do bơh bi Kim Đồng nàng drơng broă tus sền, jòi g^t wă bè rài lài do bơh làng bol dê.

Kung tàm drim ngai (21/2), Tỉnh Đoàn Dak Lak kung sơn đờm mut lơh Nhai Ơruh pơnu nam 2021 mờ ală broă lơh geh kuơ, Nhai Ơruh pơnu nam do, bal mờ gàr niam sùm mpồl ơruh pơnu dong kờl is rcang sơndră kòp Covid-19, rơnàng kơ nòm să Dak Lak geh lam lơh ua\ broă lơh bè: Jàu ală khà pria\ bơcri sơn đờm mut lơh broă ai ơruh pơnu in mờ kờp pria\ pơgap 300 tơlak đong, bơyai lơh bơ to pơlam bơta chài sơn đờm mut lơh broă mờ yal tơng^t broă lơh ai ơruh pơnu in; tìp mat lơh kuèng mờ ală kuang bàng Đoàn lài do dê bơh ală rài; lơh ală broă lơh, bơnah broă ơruh pơnu dê di pal mờ ală tiah, tus bal bơtàu tơnguh lơh sa, bơt bơtàu [òn lơgar pa…

                              Jàu pria\ bơcri sưn đờm mut lơh broă ai ơruh pơnu in

Tàm dơ\ sơn đờm mut lơh, Tỉnh Đoàn Dak Lak neh jàu 10 nơm rơndeh coh ai ală kơ nòm dềt r[ah sơr lèt gan kal ke in, jàu 2 bơnah pria\ bơcri sơn đờm mut lơh broă (tơl bơnah pria\ 20 tơlak đong) ai ơruh pơnu sơn đờm mut lơh broă mờ broă lơh tam rơpung jàl mờ ròng ka ti dềt nàng nhơl; bơyai lơh tam chi sùm sùm kah ưn ngài Bác Hồ tàm Anih tờm lơh broă ơruh pơnu dê.

Cau mblàng Ndong Brawl- K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định