Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/3/2021

VOV4.K’ho- Geh lơh tàm dùl poh, bơh ngai 1 tus ngai 7/3, Dơ\ lơh chờ Sơnam pa dum bò dơ\ 14 gam gơhòi gơ jà uă ngan cau lòt pà mhàm dong kờl is. Nam do, bơdìh mờ Viện Huyết học mờ Pà mhàm dà lơgar dê, Dơ\ lơh chờ Sơnam pa dum bò gam geh lơh tàm 3 anih pà mhàm dùl anih tàm Hà Nội. Broă lơh bơh Viện Huyết học mờ Pà mhàm dà lơgar, Mpồl Sồr hòi jà pà mhàm dong kờl is [òn dờng Hà Nội mờ Mpồl Ơruh pơnu hòi jà pà mhàm Hà Nội dê pơgồp bal bơyai lơh. Mờ jơnau đơs “Pà mhàm niam ờdo ờdă- Ba` rơngòt kòp Covid-19”, Dơ\ lơh chờ Sơnam pa dum bò dơ\ do digơlan lơh geh rlau 4 rbô kơldung mhàm, pơgồp bơnah bơsong jơnau ờ tơl mhàm tơnơ\ dơ\ sa tềp bơhiàn dà lơgar dê.

Sền dờng màng mờ kah rơngal nùs nhơm kờ` gơboh kòn bơnus bơh ală cau pà mhàm dê, Tiến sĩ ồng Bạch Quốc Khánh, Kuang ătbồ Viện Huyết học mờ Pà mhàm dà lơgar đơs: Pah tu\ viện geh jơnau đơs hòi jà pà mhàm, neh geh gi\t nđờ jơ\t anih lơh broă, mpồl cau mờ gi\t nđờ rbô nă làng bol ờ go\ gơni\ gơnăng lòt tus tơn pà mhàm mờ lơh gơ rề uă jơnau đơs bơto tơngkah kòn bơnus bơh broă lơh do dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định