Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/3/2021

VOV4.K’ho- Ủy ban Nhân dân càr Dak Nông pa tơlik broă rơndap lơh bơ to bơtê broă lơh, ai geh broă lơh tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025. Jat hơ\, tàm tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025, Dak Nông tơlik jơnau kờ` ai geh broă lơh pa mờ broă lơh tơnguh tai rlau 90 brô nă cau in. Tàm hơ\, ai geh broă lơh làng bol kòn cau in mờr 30% pơn drờm mờ kờp jơh khà cau lơh broă geh ai geh broă lơh bơh càr dê, 89 rbô nă cau ai geh broă lơh tàm lơgar, 1 rbô nă cau lơh broă tàm lơgar ndai.

Broă bơ to bơtê broă lơh mờ ai geh broă lơh geh lam lơh bơh ală broă lơh bè: Pơlam, yal tơnggit jòi broă lơh bơh ală Tiah tờm yal tơnggit jòi broă lơh, ală mpồl lơh sa kă bro yal tơnggit jòi broă lơh mờ ală dơ\ cribơyai yal tơnggit jòi broă lơh pah nam tàm ală tiah, bơnah pria\ ai càn Kes pria\ dà lơgar bè broă lơh mờ kes pria\ càr jàu bơh sơne\ Ngân hàng chính sách xã hội, lòt lơh broă hờ lơgar ndai, bơ to bơtê broă lơh gơ jat bal mờ ai geh broă lơh.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định