Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/2/2021

VOV4.K’ho- Ủy ban Nhân dân càr Dak Nông pa tơlik kơrnuat ring bal mat 161 mpồl dong kờl 60 xã tàm srơh Dak Nông at tê bal bơt bơtàu [òn lơgar pa tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025. Jat hơ\, ală mpồl dong kờl geh kơ nòl rơcang lài pơgồp bal mờ Ủy ban Nhân dân ală xã bơt bơtàu broă lơh dong kờl, broă rơndap lơh lam lơh jat pah nam. Ală tiah lơh gơlik bơta niam nàng ală mpồl dong kờl in lam lơh niam kơ nòl broă chính trị geh jàu do. Do là dùl tàm ală broă lơh nàng sền sơ wì khà lơh gơs kơ nòl broă pah nam bơh ală anih lơh broă, mpồl lơh broă, mpồl lơh sa kă bro dê; mơkung là tơl khà nàng sền sơ wì tàm pơrlòng – pà khà jờng. Ủy ban Nhân dân càr jàu Văn phòng đơng pơlam broă lơh jơnau kờ` dà lơgar bơt bơtàu [òn lơgar pa càr sền gròi, sền sơ wì cồng nha lam lơh pah nam mờ jơh gùt tu\ tơngai.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định