Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho- Ngai 04/3, tàm dơ\ pơrjum Ủy ban Nhân dân càr Dak Nông, ồng Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr sồr gah lơh sơnơm tơrgùm kờp, kờp du\ rơndap broă blơi sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 cit làng bol tàm càr in. Jat Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr Dak Nông đơs, ală rơndap broă blơi sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 làng bol in pal geh rơcang gờ`, nàng tu\ geh jơnau pơlam bơh Bộ Y tế dê bè broă blơi mờ cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 làng bol in den lam lơh mơ. Broă cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 ai 9 mpồl cau geh cit lài jat jơnau sồr kung pal geh lơh dơ\ le\ bal.

Tàm dơ\ pơrjum, ala mat gah lơh sơnơm pà git, gah do neh tơrgùm kờp, geh broă rơndap lơh dờp, cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19 nàng yal Ủy ban Nhân dân càr in. Bal mờ hơ\, gah lơh sơnơm càr kung neh lơh anih prap gàr sơnơm vaccine rơcang sơndră  kòp Covid-19 nàng drơng broă cit sơnơm vaccine làng bol in. Tàm quý 2 nam 2021, tu\ geh sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19, gah lơh sơnơm geh cit mơ mờ mpồl cau geh cit lài den geh ai cit lài.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định