Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/2/2021

VOV4.K’ho-Gah lơh sơ nơm Dak Lak pal pơn jat tai tơnguh ua\ nùs  nhơm sền ngăc nàng di tu\ kơryan, ờ lời kòp Covid-19 bơ tờp tàm ù tiah càr dê là jơnau sồr bơh ồng Bùi Văn Cường, Ủy viên Đảng dà lơgar, Bí thư Tỉnh ủy Dak Lak dê tàm dơ\ lơh broă mờ Sở Y tế càr Dak Lak tàm mho ngai 17/02. Tàm dơ\ tìp mat, ala mat gah lơh sơ nơm càr neh yal bơta rcang sơn dră kòp Covid-19 tàm tơngai ơm rlô sa tềp bơhìan dà lơgar Tân Sửu. Jat hơ\, tàm dơ\ bơ tờp kòp Covid-19 dơ\ 3 (bơh ngai 27 nhai 1) tus tu\ do, Dak Lak ờ hềt geh cau bơ tờp kòp Covid-19 tu\ do gam geh 34 nă cau ai ơm yah ngài tơrgùm tàm hìu bơsram Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên mờ rlau 5 rơbô nă cau ai ơm yah ngài tàm hìu mờ tiah ơm kis. Tu\ do, bơta kòp tàm Dak Lak gam bè ờs.

Ủy viên Đảng dà lơgar,  Bí thư Tỉnh ủy Dak Lak Bùi Văn Cường đơs tàm dơ\ lơh broă

Bí thư Tỉnh ủy Dak Lak ồng Bùi Văn Cường jờng rơ nùs nhơm geh kơ nòl ua\ bơh mpồl kuang bàng lơh sơ nơm Dak Lak dê, sồr mpồl kuang bàng gah lơh sơ nơm pal tơnguh ua\  nùs nhơm geh kơ nòl ua\ rlau tai, rcang sền ngăc ua\ ngan ờ lời kòp Covid-19 bơ tờp tàm ù tiah càr dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định