Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho- UBND càr Dak Lak pa geh sră nggal bè broă ơm lơh broă tàm ală anih kơryan kòp rcang sơn dră kòp Covid-19 bơh càr dê. Jat hơ\, càr sồr ơm 5 anih sền gròi kòp Covid-19 tàm kơnhòal Ea Súp mờ Ea H’leo bơh ngai 4/3/2021.

UBND càr jàu UBND ală kơnhòal pơ gồp bal mờ Kuang àng càr, Gah đơng lam Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr, Sở Y tế mờ ală mpồl lơh broă geh gơ rềng lơh jat; gàr niam broă lơh mờ jơnau bơ to pơlam lơh jat ală broă lơh rcang sơn dră kòp gơ wèt mờ ală cau dùl nă să is tus bal lơh jat kơ nòl broă tàm ală anih kơryan kòp jat di mờ jơnau sồr. Jàu Sở Y tế mờ ală tiah in, mpồl lơh broă pơn jat tai lam lơh jat geh cồng nha broă rcang sơn dră kòp tàm ù tiah do dê; rcang lài jat sền bơta gơlik geh kòp tàm càr Gia Lai mờ ală tiah rềp bal nàng di tu\ cribơyai mờ UBND càr nàng sơn đờm mut lơh wơl ală anih kơryan kòp tu\ bơta geh ngan geh jơnau sồr.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định