Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/1/2015

VOV.K’ho - Mờr 24 rơbô pang sră kham, sơm kòp ờ sa priă tàm nam 2015 bơh ală kơnòm bơsram tàm 84 hìu bơsram kai 1, kai 2 tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak geh ai ndrờm bal ngai deh ngai 01/1. Broă do geh go\ tu\ ală hìu bơsram bơyai ai sră kham sơm kòp ờ sa priă tàm nam 2015 tàm ală ngai bồ nhai 1 pa do. Jăt jơnau mblàng bơh anih lơh broă Gah sền gàr mpồl bơtiàn càr Dak Lak dê, gơl^k geh bơta tìs do là mờr tus tàm tơngai ai sră, anih lơh broă do ờ hềt tơrgùm tơl ală jơnau tơng^t bè ngai, nhai deh, den tàng neh ai bal ngai 01/1 kờ` l^p sră. Mờr 24 rơbô pang sră kham sơm kòp ờ sa priă kơnòm bơsram gơtìp ndrờm bal ngai deh neh lơh ờ su\k ơm tus mờ uă cau mè, cau bèp kơnòm bơsram. Bu\ lah bè hơ\, ồng Phạm Hùng Sơn gơnoar jăt jơng atbồ gah sền gàr mpồl bơtiàn càr Dak Lak đơs, broă ndrờm bal ngai deh do ờ lơh aniai tus mờ bơta kuơ kơnòm bơsram dê tu\ ngui sră do tus kham sơm kòp. Anih lơh broă sền gàr mpồl bơtiàn càr Dak Lak geh pơgồp bal mờ ală mpồl lơh broă, hìu bơsram kờ` gờ` bơsong bơta tìs do.

                                                                                      }au mblàng Ndong Brawl.


GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định