Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/1/2015

VOV.K’ho - Gah dia càr Dak Lak gam mu\t lơh uă broă lơh nàng sơlơ gròi sền rcăng sơndră lài blơ\ blăc priă dia tàm kă bro kơphê phan lơh geh bơh sươn sre tàm càr, ngan là bơh ngai 1/1/2015, jăt Adat sồ 71 nam 2014 bơh Gơnuar ala mat dà lơgar dê tam gơl bơ tơl ală adăt dia jăt broă lơh niam rlau ai mpồl lơh sa kă bro in mờ ngan ngồn geh ai ngui. Dùl tàm ală bơta pa bơh adăt dê là mpồl lơh sa kă bro ờ duh pal tong sră yal blơi mờ tăc bơh sră yal priă dia khà priă gơguh tai. Jăt ồng Bùi Văn Chuẩn kuang jăt jơng atbồ Gah dia càr Dak Lak dê yal, jơnau sồr pa geh niam rlau ai mpồl lơh sa kă bro in, mơya gah lơh broă dia den gơtìp kal ke rlau tàm broă lòt sền kơria` blơ\ blăc kă bro. 2 nam do, Dak Lak bòl glar ngan hơ\ sồng sền go\ geh gi\t nđờ jơ\t mpồl lơh sa kă bro tăc bro sră tăc phan tàm kă bro kơphê phan lơh geh bơh sươn sre, kờ` sa kơ`au priă khà priă gơguh tai. Jơnau gơlời wơl mờ mpồl lơh sa kă bro do dê lời wơl là tu\ do kung gam ờ hềt geh bơsong jơh sơl. Bulah bè hơ\, càr Dak Lak geh mu\t lơh ală broă lơh nàng mu\t lơh niam broă lơh priă dia pa. Ồng Bùi Văn Chuẩn, đơs:“Gah dia càr Dak Lak lơh jăt jơnau sồr bơh Gah Priă jền dà lơgar mờ Mpồl lơh broă dia dà lơgar dê, tàm bơta geh bơh sơn rờp ngui bè gròi sền sră nggal. Bal mờ hơ\ tai, bol a` bơh ală bơta mờng chài ătbồ bơh jo\ do nàng gròi sền broă lơh lơh sa kă bro, rcăng sơndră lài ală bơta gơ aniai ờ niam priă dia tàm kă bro kơphê phan lơh geh bơh sươn sre; jàu kuang bàng lơh broă jak chài, ngan là kuang bàng lơh broă lòt sền gờn git mu\t lơh broă lơh gròi sền tơn bơh sơn rờp, nàng kờn ală bơta gơ ờ niam tàm sră nggal yal priă dia khà priă gơguh uă tai geh gờn sền go\ mờ bơsong di tu\”.

                                                            }au mblàng Lơ Mu K’ Yến.

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định