Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho - Drim òr (25/02), Mpồl đơng lam lùp kờp broă lơh sa nam 2021 càr Dak Lak kung neh bơyai lơh sơn đờm pờ ơdu\ bơto bơsram tàp broă lơh lùp kờp broă lơh sa nam 2021 cấp càr mờ broă tus bal bơh ală mpồl duh broă sùm lùp kờp broă lơh sa, ală cau sền gròi, ală cau pơgru tàm mpồl đơng lam cấp kơnhoàl, [òn dờng.

Gơwèt mờ càr Dak Lak, nam 2020, hòi jà priă bơcri gùt mpồl bơtiàn geh rơlao 42 rơbô 100 tơmàn đong, tă dia dà lơgar geh rơlao 8 rơbô 600 tơmàn đong, geh 1 rơbô 425 mpồl lơh sa kă bro dan cih măt lơh broă pa mờ rơlao 10 rơbô 300 mpồl lơh sa kă bro gam lơh broă. Lơh jăt broă lùp kờp broă lơh sa, càr Dak Lak neh lơh jăt bơh ngai 1 nhai 3 tus ngai 30 nhai 7 nam 2021 mờ broă tơrgùm jơnau tơng^t bơh broă jòi sền dữ liệu bơh sră nggal mờ lùp tơn pơgồp bal cih jơnau tơng^t tàm pang sră lùp điện tử tàm pang yal tơng^t lùp sền broă lơh sa nam 2021.

Kuang đơng lam càr Dak Lak đơs tờm, do là dơ\ lùp kờp kuơ màng, gơrềng tus uă cau, mpồl lơh broă, broă lùp kờp mờ tơrgùm jơnau tơng^t geh uă bơta. Mpồl đơng lam ală cấp pal lơh jăt nền nòn, di tơngai neh geh ai tơl^k.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định