Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/2/2021

VOV4.K’ho - Bơh bồ nhai 1 tus tu\ do, càr Dak Lak dờp geh uă cau gơtìp kòp jê ndul gơjroh mhar tàm xã Cư\ K'Bang, kơnhoàl Ea Súp mờ xã Ea Kiết kơnhoàl Cư\ Mgar. Pal đơs ngan là làng bol tàm tiah gơtìp kòp kung gam sền ờ sơ\p, ờ sền gròi, blơi is sơnơm rê hùc mờ ờ bài tus tàm ală hìu sơnơm nàng sơm kòp.

Geh ală bơta tơngo\ hă, jê ndul gơjroh neh rơlao 3 ngai, mơya ồng Giàng A Kếnh mờ kòn ùr 6 sơnam kis tàm [òn H’mông, xã Ea Kiết, kơnhoàl Cư\ Mgar, càr Dak Lak kung gam ơm tàm hìu blơi is sơnơm bơh hìu tăc sơnơm cèng rê hùc mờ ờ bài lòt kham.

Kuang bàng tàm mpồl đơng lam tus tơl hìu làng bol nàng lam sồr cau kòp tus hờ hìu sơnơm nàng sơm kòp

Mìng tus tàm tu\ kuang bàng lơh sơnơm tàm hìu sơnơm xã tus tàm hìu lam sồr, hơ\ sồng ồng g^t jơnau yal là jơh mờ [òn gam gơbàn mờ kòp jê ndul gơjroh mhar. Ồng Giàng A Kếnh yal:

-Bơh drim ngai 26 là neh go\ jê bồ, a` lòt dus [ùm blàng den gơtìp hă bàr dơ\. Tu\ neh tơrgùm jơh bùm blàng rê tus tàm hìu go\ kòn kung gơtìp jê ndul gơjroh sơl. Àng drim gờ` a` lòt blơi sơnơm, tus hờ hìu ai kòn hùc là bàr nă bèp mờ kòn gơlơh kung ờ hoan jê tai. A` kung g^t  a` pa ngai òr go\ bác sĩ tus kham lùp là tàm [òn do geh cau gơtìp jê ndul gơjroh lah ờ, den hơ\ sồng a` yal là tàm hìu geh bàr nă cau gơtìp.

Kung geh 2 nă kòn gam gơtìp gam gơtìp kòp jê ndul gơjroh sơl, tàm hơ\ geh dùl nă kòn gơtìp bơh lài mờ hơ\ 2, 3 ngai ờng Giàng A Náo kung gam ờ sền gròi tu\ kuang bàng lơh snơm tus lam sồr ai ală kòn tus hờ hìu sơnơm nàng sơm kòp.

            Hìu sơnơm kơnhoàl ai rơndeh tus tàm [òn nàng rò cau kòp cèng sơm tàm hìu sơnơm

Ồng Náo pà g^t, tu\ do gam tàm kàl dus bùm blàng den tàng ờ ru ngan, go\ ală kòn hùc sơnơm blơi is neh ờ hoan jê tai den tàng 1 nă gam lòt bơsram den tàng ồng lời lòt bơsram tơn, gam kòn tàm hìu tài ờ gơtùi lòt den tàng ơm b^c tàm hìu. Tu\ ală kuang bàng sồr ồng pal cèng kòn tus hờ hìu sơnơm nàng geh kham mờ sơm kòp, ồng Náo yal kòn ờ bài lòt den tàng ồng ờ sồr tai.

-Pa lòt blơi sơnơm tềng sơne\ 4 gùng rê nàng hùc, kơno kòn đơs là neh ờ hoan jê tai, mơya kòn ờ bài lòt den tàng lời tus mho ha là ngai hìng di lah ờ bời den hơ\ sồng pơn diang lòt hờ hìu sơnơm.

Jăt mò Nguyễn Thị Hiền. kuang atbồ hìu sơnơm xã Ea Kiết yal, mpồl lơh broă do neh dờp geh jơnau yal bơh [òn H’mông gơtìp kòp jê ndul gơjroh bơh ngai 23 nhai 1 lài do. Jăt mờ hơ\, tàm ngai 23 mờ 24 nhai 1 neh geh 9 nă cau kis tàm [òn H’mông mu\t piam kòp tàm hìu sơnơm kơnhoàl Cư\ Mgar mờ ală bơta hă, jê ndul gơjroh.

Tơnơ\ mờ tu\ g^t jơnau yal, mpồl lơh broă do neh mhar lơh jăt ală broă nàng g^t bè bơta gơbàn tàm tiah do mờ dan geh jơnau đơng lam bơh gơnoar atbồ nàng bơsong tiah gơtìp kòp. Mờ ai kuang bàng lơh sơnơm xã tus tàm [òn nàng lam sồr làng bol, [ồm sơnơm gơsơ\t vi khuển tàm ală hìu geh cau gơtìp kòp.

-Mpồl đơng lam rơcang sơndră mờ kòp bơh xã bal mờ hìu sơnơm xã mờ jơh ală gah, mpồl lơh broă tus lam sồr tơl hìu mờ jơh ală hìu geh jơnau yal bè bơta kòp tê jê să nàng g^t bè bơta kòp tu\ do tàm [òn H’mông. Dơ\ bàr tai là he lơh jăt ală broă nàng rơcang sơndră mờ kòp, ală kơnòl bè ală broă lơh bơh làng bol pal lơh ală broă lơi, mờ ai ală cau gơtìp kòp tus hờ hìu sơnơm nàng di tu\ tam cah is nàng kơrian mờ kòp, ba` lời gơbàn kòp gơtờp uă.

Ồng Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kiết pà g^t, [òn H’mông tu\ do geh 226 hìu làng bol mờ rơlao 1 rơbô 100 nă cau ndrờm là làng bol kòn cau H’mông, tam pà gơs 2 mpồl [òn là [òn H’mông tàm dơlam mờ [òn H’mông hờ bơdìh. Do là tiah rềp bal mờ kơnhoàl Ea Súp, làng bol sùm lòt rê bal, lơh broa8 sa tàm xã Cư\ K’Bang-do là tiah geh sền gơtìp kòp jê ndul gơjroh bơh bồ nhai do.

Tơnơ\ mờ tu\ g^t jơnau yal gơtìp geh tiah kòp jê ndul gơjroh mờ dờp geh sră nggal đơng lam bơh UBND kơnhoàl Cư\ Mgar dê, UBND xã neh crơng gơs mờ lơh gơs mpồl đơng lam sơndră mờ kòp  jê ndul gơjroh mhar geh ồng Chủ tịch UBND xã lam bồ, tus tơl hìu nàng lam sồr làng bol. Bơh broă sền gròi, kờp tus ngai 29 nhai 1, tàm [òn H’mông neh geh rơlao 30 nă cau gơtìp jê ndul gơjroh mhar.

Jăt ồng Bình yal, bơh broă lam sồr neh go\ làng bol ờ sền gròi ngan mờ geh tu\ gam sền ờ sơ\p mờ kòp jê ndul gơjroh do, geh ờ uă hìu geh tus 2; 3 nă cau gơtìp jê ndul gơjroh mơya cau tàm hìu mìng tus blơi is sơnơm nàng rê hùc. Geh tu\, geh ờ uă làng bol tu\ geh kuang bàng lơh sơh sơnơm tus tàm hìu lam sồr  mờ ai rơndeh pơn diang nàng tus hờ hìu sơnơm sơm kòp, mơya kung gam ờ bài sơl. Tềng đăp mờ bơta mù. Màl do, xã geh broă lơh mùl màl nàng mhar kơrian mờ kòp gơtờp.

-Uỷ ban xã neh tă priă nàng dong kờl, lài ngan là bè phan lơh sơnơm kung bè là sơnơm nàng làng bol iang nùs sơm kòp. Dơ\ bàr là dong kờl broă lam sồr, phan lơh broă, ăng rơndeh kung bè priă ngai nàng oh mi tus tàm [ò sồr làng bol. Gam gơwèt mờ ală cau ờ lơh jăt den di gơlan geh rồn bơklơn làng bol gam gơtìp kòp, nàng tus hờ hìu sơnơm sơm kòp di tu\ mờ pleh mờ gơtờp tàm mpồl bơtiàn.

Lài mờ hơ\, bè anih jơnau đơs Việt Nam neh yal, bơh bồ nhai 1 lài do, tàm xã Cư\ K’Bang, kơnhoàl Ea Sup neh gơtìp dùl mpồl cau gơtìp kòp jê ndul gơjroh, tàm hơ\ geh 1 nă kòn dềt hờ đơm 1 sơnam neh gơtìp chơ\t.

Mờ broă gơtìp tiah gơbàn kòp pa tàm xã Ea Kiết, kơnhoàl Cư\ Mgar mờ khà cau gơtìp kòp gam tơngo\ gơguh uă, làng bol pal sền ngăc, lơh jăt ală broă kloh niam tàm broă rơcang sơndră mờ kòp, sa sin hùc duh, mờ ba` lòt blơi is sơnơm nàng sơm kòp mờ pal tus hờ hìu sơnơm tu\ geh tơngo\ ală bơta gơbàn mờ kòp do.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định