Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/2/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 05/02, ala mat Ủy ban Nhân dân xã Cuôr Dăng mờ Ea Drơng kơnhòal Cư Mgar, càr Dak Lak pơgồp bal mờ 2, 3 mpồl geh nùs nhơm niam dong kờl is 2 càr Dak Lak mờ Dak Nông bơyai lơh pà phan sa tềp ai ală hìu bơnhă r[ah tàm tiah do dê. Jat hơ\, 120 bơnah phan kờp mờ pria\ 150 tơlak đong neh geh jàu tàm tê ală hìu bơnhă geh rài kis kal ke in tàm 2 xã Ea Drơng mờ Cuôr Dăng, kơnhòal Cư Mgar. Tơl bơnah phan  kờp pria\ 1 rơlak 250 tơbô đong, tàm hơ\ geh pria\ mat, phe mờ 2, 3 phan ngui sa, phan te\\ ngui tàm tơngai sa tềp.

Broă pà phan lơh jat niam jơnau sồr gah lơh sơ nơm dê rcang sơn dră kòp

Jat Ủy ban Nhân dân xã Ea Drơng, broă geh ua\ mpồl cau, cau dùl nă să is sền gròi bal tus bơta sa tềp bơh hìu bơnhă r[ah dê in, neh pơgồp bơnah tam pà bal kal ke bơh tiah do dê, pơn dờm pơn điang làng bol lơh ngan rlau tai tàm nam pa.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định