Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/3/2021

VOV4.K’ho- Ồng Emmanuel Macron Kuang ătbồ lơgar Tây dê neh sồr ồng Hassan Rouhani Kuang ătbồ lơgar Iran geh “ală broă lơh loh làng” mờ mhar tơn tus wơl lơh jăt ală jơnau sồr bơh jơnau ring bal hạt nhân mờ ală lơgar dờng pràn phương Tây dê.

Jơnau yal bơr do geh đơs tàm tu\, Iran pơhìn sơrbì te\ broă lơh ing mờ Anih lơh broă Năng lượng Nguyên tử Dunia (IAEA) bè broă lùp sền, dilah ală lơgar: Anh, Tây mờ Đức ai tơlik kơrnoat lah yă lơgar Iran. Jơnau yal bơh Cơldu\ lơh broă Kuang ătbồ lơgar Tây dê pà gi\t, tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại đah 2 gah, kuang đơng lam bồ lơgar Tây dê neh sồr ồng Hassan Rouhani Kuang ătbồ lơgar Tây lơh broă tơl ală bơta mờ Anih lơh broă Năng lượng Nguyên tử Dunia (IAEA) bè broă lơh lùp sền hạt nhân, mơkung tơlik nùs nhơm tơngo\ “bơta kơlôi rơcăng uă ngan” bè broă lơgar Iran lơh tìs Broă rơndăp lơh Lơh broă bal tơl ală bơta (JCPOA).

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định