Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho - Tàm hìu Quốc hội, Hội đồng te\ khà dà lơgar neh bơyai lơh pơrjum dơ\ pe tềng đăp mờ broă đơng lam bơh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng te\ khà dà lơgar mò Nguyễn Thị Kim Ngân.

Pơrjum dơ\ 3 bơh Hội đồng te\ khà Dà lơgar geh iăt jơnau yal cồng nha lơh niam wơl tơnơ\ mờ pơrjum cri bơyai dơ\ sơnrờp bè broă ai khà, bơnah kuang bàng, khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ bơta tàm ală anih lơh broă, mpồl lơh broă tàm dà lơgar mờ ală càr, [òn dờng rơcang pơrjum cri bơyai dơ\ bàr nàng tơl^k măt ing ală cau tơl^k măt te\ khà kuang bàng Quốc hội, kuang bàng HĐND; jơnau yal bè broă bơh Hội đồng te\ khà Dà lơgar mờ ală tiểu ban bơh tơnơ\ mờ dơ\ pơrjum Hội đồng te\ khà dà lơgar dơ\ bàr tus tu\ do; cri bơyai ală jơnau yal mờ ring bal Nghị quyết bè khà anih te\ khà, khà măt ală anih te\ khà mờ khà kuang bàng Quốc hội geh pồ tàm tơl mpồl te\ khà tàm gùt lơgar.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định