Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/2/2021

VOV4.K’ho - Uỷ ban te\ khà càr Lâm Đồng yal tơngai mờ anih dờp sră tơl^k măt te\ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ kuang bàng HDND càr Lâm Đồng khoă 10. Sră tơl^k măt te\ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 jào 2 pang. Tơl pang sră geh bal 3 nơm rùp muh măt să jan. Cau tơl^k măt te\ khà lơh jăt broă yal ală tơngu me tơl, di pal jăt mờ jơnau cih neh cih lài geh ai. Anih dờp sră: Sở Nội vụ càr Lâm Đồng, anih duh broă sùm Uỷ ban te\ khà càr Lâm Đồng.

Tơngai dờp sră: tàm jơ lơh broă ală ngai tàm poh, bơh ngai 22 nhai 2 nam 2021 mờ tơn jơh tàm tu\ 5 jơ mho ngai 14 nhai 3 nam 2021. Tàm broă yal tàm prang sră tơl^k măt te\ khà geh bơta lơi ờ hềt loh, dan cau tơl^k măt te\ khà lùp mờ anih duh broă sùm Uỷ ban te\ khà càr Lâm Đồng.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định