Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/2/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 19/2, UBND càr Kon Tum neh geh sră nggal ring bal mờ jơnau đơs bơh Sở Giáo dục mờ Đào tạo dê ai gơ noar kơ nòm bơsram, cau bơsram dờng, cau bơsram lòt bơsram wơl tàm hìu bơsram bơh ngai dơ\ 2, ngai 22/2 poh tus do tơ nơ\ tơngai ơm rơlô nàng rcang sơn dră kòp Covid-19.

Kơnòm bơsram Kon Tum lòt bơsram wơl bơh ngai 22/2

UBND càr Kon Tum jàu ală Sở, gah lơh broă, ală tiah geh gơ rềng bè: Sở Giáo dục mờ Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh mờ Xã hội, UBND ală kơnhòal, [òn dờng… rcang hìu bơsram, ơdu\ bơsram, lơh jat ală gùng dà broă lơh rcang sơn dră kòp Covid-19 jat di jơnau sồr bơh Bộ y tế dê, jơnau pơlam bơh Bộ Gíao dục mờ Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh mờ Xã hội. UBND càr Kon Tum sồr ală Sở, gah sơnah lơh broă geh gơ noar gàr niam ngan bơta ờ do ờ dă ai kơ nòm bơsram, cau bơsram dờng, cau bơsram in tu\ lòt bơsram wơl; bơyai lơh bơ to bơtê geh bơta tờm, kuơ màng; pơn jat tai lơh jat niam broă bơ to bơtê pờ tơlik tơn tàm internet mờ ală broă lơh bơ to bơtê ndai di pal mờ geh cồng nha.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định