Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/2/2021

VOV4.K’ho- Mpồl đơng lam ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar càr Dak Nông pa pơgồp bal mờ cấp uỷ, gơnoar atbồ xã Quảng Trực, kơnhoàl Tuy Đức bơyai lơh lam sồr ntrờn bè bơhiàn jăk chài cau ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar Việt Nam dê mờ lam sồr làng bol kis tàm tiah nhàr dà lơgar lơh geh cồng nha ală broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19.

                                Rơndeh lòt lam sồr tàm xã Quảng Trực, kơnhoàl Tuy Đức

Mờ ală broă lơh mờ rơndeh lòt ntrờn, loa at tê, pơgồp bal mờ bồng bi, [ang rôn, jơnau cih mờ tus tơl hìu, mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar càr neh tơrgùm lam sồr bè bơhiàn jăk chài 62 nam ngai crơng gơs mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar Việt Nam, 32 nam ngai gùt làng bol sền gàr tiah nhàr dà lơgar ngai 03 nhai 3.

Dơ\ lam sồr gam sền kuơ tàm broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 tàm mpồl bơtiàn mờ ală kơrnoăt bè broă atbồ, l^k, mu\t tàm lơgar, gam nhàr dà lơgar.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định