Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/3/2021

VOV4.K’ho- Ồng Vath Chamroeun, Kuang ătbồ Gah Nhơl chờ mơkung là Kuang ătbồ Mpồl cau gơnoar cih Ủy ban Olympic dà lơgar pà gi\t, Campuchia rơcăng tus bal Sea Games dơ\ 31 tàm lơgar Việt Nam tàm lồi nam 2021. Đơs mờ cau lơh báo ngai 01/3, ồng Vath Chamroeun, Kuang ătbồ dờng Mpồl cau gơnoar cih Olympic dà lơgar pà gi\t, bơdìh mờ broă sơlơ tơnguh tai broă tàp, kờp jơh geh 1 rbô 51 nă cau tàp pràn să jan mờ cau pơlam tàp pràn să jan bơh mpồl cau lòt pơrlòng tàp pràn să jan dà lơgar Campuchia dê neh rơcang ci\t sơnơm vaccine rơcăng sơndră kòp Covid-19 nàng gơtùi tus bal Sea Games dơ\ 31 tàm lơgar Việt Nam.

Ồng Vath Chamroeun pà gi\t, jơnau kờ` tus bal Sea Games dơ\ do tàm Việt Nam là lơh ngan jơh nùs pơrlòng geh uă ngan gai lòng nàng cèng bơta pơnrơ ai dà lơgar in mờ ai geh bơta mờng chài rơcăng ai Sea Games dơ\ 32 bơh lơgar Campuchia dê bơyai lơh. Jăt jơnau rơcăng lơh, Sea Games dơ\ 31 geh bơyai lơh tàm Hà Nội, lơgar Việt Nam bơh ngai 21/11 tus ngai 2/12/2021 mờ Sea Games dơ\ 32 geh bơyai lơh tàm lơgar Campuchia bơh ngai 5-17/5/2023.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định