Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho- Càr Kon Tum geh gùng tiah nhàr lơgar jòng rlau 292 kơi sồ rềp nhàr bal mờ 2 lơgar Lào mờ Campuchia. Tàm ală nam lài do, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum neh pơ gồp bal mờ gơ noar atbồ 13 xã, gơ wèt 4 kơ nhòal bơh càr dê lam lơh geh cồng nha ua\ broă lơh dong kờl làng bol bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan. Bal mờ hơ\ lơh niam broă lơh mblàng yal, hòi jà làng bol tus bal lòt sền, sền gàr gùng tiah nhàr lơgar, jrong nhàr lơgar, lơh geh nùs nhơm rcang lài sền gàr tiah nhàr lơgar tàm jơh gùt làng bol pràn kơl dang kơ\ kơl jap.

Mut tàm nam pa 2021, hìu bơnhă bi A Thá mờ bi Y Éo ơm tàm [òn Pêng Lang, xã tiah nhàr lơgar Đăk Blô, kơnhòal Đăk Glei rềp nhàr bal mờ lơgar Lào neh brồ guh lik klàs r[ah. 

Broă lơh tam kơ nuh sơ nơm jriang bơtàu tơnguh lơh sa bơh mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum dê pơ gồp bal mờ Mpồl cau ùr lơh bal

Bi Y Éo chờ hờp ngan đơs, hơ\ là dà kơl hề ua\ ngan bơh Đại úy Hoàng Văn Hiệp, Kuang atbồ Mpồl hòi jà làng bol bal mờ kuang bàng, cau ling Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Đăk Blô dê neh lơh oh mi bal mờ hìu bơnhă jơh nùs ngan bơ to pơlma broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa, sền gròi ai oh kòn in lòt bơsram. Bi Y Éo đơs:

Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Đăk Blô, kuang bàng Pôs đồng là wa Hiệp bơ to pơlam hìu bơnhă a` in broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa. Pơn yơu bè là tam kơ nuh sơ nơm jriang halà tam bùm blàng. Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar kung dong kờl 2 nă ùr bơ klau a` ròng sur nàng lơh sa sơl. Hìu bơnhă kung chờ hờp ngan ròng oh kòn bơsram sră, lơh niam đau hìu đam. Bàr nă ùr bơ klau kung lơh ngan nàng bơtàu tơnguh lơh sa nàng kơ\ kơl jap mờ pràn kơl dang rlau tai.

Lơh sùm, lơh jat niam jơnau đơs “3 ơm bal, 4 lơh bal” hơ\ là “ơm kơ\ tàm mpồl, ơm kơ\ tàm ù tiah, lơh jat niam gùng dà broă lơh dong kờl” mờ “sa bal, ơm bal, lơh bal, đơs bal jơnau đơs dà kòn cau dê” gơ wèt mờ làng bol, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum neh pơ gồp bơnah lơh ngan tàm broă sơ lơ tơnguh lơh broă sa- mpồl bơtìan tiah nhàr lơgar càr Kon Tum bơtàu tơnguh. 

                          Dờp ròng kòn ròng bơh Kuang bàng, cau ling Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr Mo Rai dê

Ală Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar jat tàm gơl gùng tiah nhàr lơgar jòng rlau 292 kơi sồ rềp nhàr bal mờ 2 lơgar Lào mờ Campuchia neh tam pà 67 nă đảng viên lòt tàm [òn tus bal pơrjum tàm 58 chi bộ thôn, [òn mờ mờr 300 nă đảng viên drơng broă mờr 970 hìu bơnhă in; 46 nă kuang bàng, sỹ quan lơh oh mi bal dong 38 hìu bơnhă làng bol kòn cau geh rài kis kal ke brồ guh lik klàs r[ah. Bal mờ mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar neh lam lơh ua\ broă lơh geh cồng nha nàng dong làng bol in bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan; bè ròng siam 75 nă kơ nòm bơsram jat broă lơh lòt bal mờ oh tus hìu bơsram; dờp 14 nă sau ròng tàm Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar; dong kờl 124 nơm kơn rồ me ai 67 hìu bơnhă r[ah in; broă lơh tam kơ nuh sơ nơm jriang, bời lời…pơ gồp bơnah lơh niam wơl rài kis, tơnguh ua\ pria\ lơh geh ai làng bol in. Tàm xã tiah nhàr lơgar kal ke ngan rlau jơh càr Kon Tum dê, ồng A Mon, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Blô, kơnhòal Đăk Glei pà g^t, kuang bàng, cau ling sền gàr tiah nhàr lơgar sùm là tiah kơl dìng pin dờn ngan bơh gơ noar atbồ mờ làng bol tiah do dê. Ồng A Mon đơs.

Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Đăk Blô pơ gồp bal cribơyai ai gơ noar atbồ tiah do in lơh jat broă lơh dong làng bol in bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan, sền gàr bơta lơngap lơngai, sền gàr dà lơgar. Ngan là dong làng bol in lơh broă lơh blơi kơ rồ me, dơ\ 2 tai là ròng sur me, dơ\ 3 là tơhừ`. Bơdìh mờ hơ\ kung pơ gồp bal mờ cau ùr càr lơgar Hà Nội, cau ùr càr, kơnhòal mờ xã tam kơ nuh sơ nơm jriang ai làng bol in kơ\ kơl jap sền gàr bơta lơngap lơngai chính trị tàm ù tiah do dê.

Ndrờm bal mờ broă dong kờl làng bol tàm tiah nhàr lơgar bơtàu tơnguh lơh sa tơnguh ua\ rài kis, ală Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar tàm Kon Tum kung pơ gồp bal mờ ală kấp ủy Đảng, gơ noar atbồ 13 xã tiah nhàr lơgar lơh pràn broă lơh mblàng yal, yal tơng^t, bơto bơtê adat boh lam ai ală rơnàng làng bol in. 

                       Làng bol xã Pờ Y, kơnhòal Ngọc Hồi tus bal sền gàr gùng tiah nhàr lơgar, jrong nhàr lơgar

Ngan là bè gùng dà broă lơh bơh Đảng, adat boh lam bơh Dà lơgar dê bè tiah nhàr lơgar dà lơgar; bè broă lơh rcang sơn dră kòp Covid-19; pơ gồp bal lơh jat geh cồng nha Chỉ thị sồ 01, ngai 09/01/2015 bơh Thủ tướng Chính phủ dê “bè bơyai lơh srơh gùt làng bol tus bal sền gàr gơ noar tờm kơnhòal ù tiah, sền gàr bơta lơngap lơngai tiah nhàr lơgar bơh dà lơgar dê tàm tơngai pa”. Đại úy Diệp Xuân Hòa, Chính trị viên Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Đăk Blô, pà g^t:

 Tàm ală nam lài do, ua\ ngan hìu bơnhă mờ cau dùl nă să is tàm ù tiah xã Đăk Blô neh bal mờ kuang bàng, cau ling Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar hơ pơr gon tus bal sền gàr gùng nhàr lơgar, jrong nhàr lơgar. Bơh hơ\, pơ gồp bơnah sền gàr tơl làm gùng tiah nhàr lơgar, jrong nhàr lơgar tàm ù tiah Pôs đồng dê drơng broă, pơgồp bơnah sền gàr kơ\ kơl jap bơta lơngap lơngai chính trị, ờ do ờ dă gùt mpồl bơtìan tàm tiah Pôs đồng dê atbồ.

Tàm 5 nam do, neh geh 245 dơ\ mpồl cau tàm thôn, [òn; mờr 720 hìu bơnhă, rlau 570 cau dùl nă să is tàm ală xã tiah nhàr lơgar càr Kon Tum dê lòt cih mat tus bal is atbồ is gùng tiah nhàr lơgar, jrong nhàr lơgar... Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum pà g^t, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum neh bơt bơtàu geh nùs nhơm rcang lài sền gàr tiah nhàr lơgar kơ\ kơl jap pràn kơl dang jat tàm ală gơl gùng tiah nhàr lơgar.

Đảng ủy, Gah đơng lam Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr neh sồr ală Pôs đồng lơh niam broă lơh cribơyai bal, bơt bơtàu, lơh pràn ală broă lơh chính trị tàm kơ nă hơ đơm tàm ală xã tiah nhàr lơgar dê. Kấp ủy Đảng, gơ noar atbồ ală tiah mờ làng bol ală xã tiah nhàr lơgar chờ hờp ngan tu\ mờ ua\ ngan broă lơh, ua\ ngan rơndap broă lơh tus mờ làng bol. Rài kis tơl gah bơh làng bol dê tàm ù tiah tiah nhàr lơgar neh ua\ bơta tam gơl pa niam. Mờ ală broă lơh bè hơ\ neh pơ gồp bơnah tàm broă lơh ngan kơ\ kơl jap bơt bơtàu nùs nhơm rcang lài sền gàr tiah nhàr lơgar gùt làng bol dê.

Mờ ală bơta tă pơ gồp bơh mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum dê, tus tu\ do neh geh 4 xã tiah nhàr lơgar bơh càr Kon Tum dê neh lơh geh 19 broă jàu tàm broă bơt bơtàu [òn lơgar pa. 9 xã gam wơl neh lơh geh bơh 9 broă jàu rlau hơ đang. Bal mờ gơ noar atbồ ală tiah dê, kuang bàng, cau ling ală Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar kung gam lơh ngan dong kờl làng bol bơt bơtàu ală phan bơna pơn rơ OCOP mờ pơ gồp bal lơh ală tiah lơh broă bal tàm broă lơh gơlik phan, tăc phan lơh geh bơh sươn sre. Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Kon Tum sùm sền g^t là, pơ gồp bơnah bơtàu tơnguh lơh sa– bơta niam chài, bơt bơtàu rài kis hờm ram, chờ hờp ai làng bol tiah nhàr lơgar in là broă lơh kuơ màng nàng pơn jat tai lơh ngan, bơt bơtàu nùs nhơm rcang lài sền gàr tiah nhàr lơgar gùt làng bol kơ\ kơl jap mờ pràn kơl dang.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định