Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho- Jat jơnau yal bơh Bộ Công thương dê, kờp tus ngai 15/02/2021, pria\ lơh geh bơh tac phan hờ lơgar ndai gùt lơgar dê geh 38 tơmàn dolar Mỹ, gơguh 36% pơn drờm mờ bal dùl tu\ nam lài; blơi phan bơh lơgar ndai tàm mờr 2 nhai do kung gơguh mờr 25%. Tàm tơngai kòp Covid-19 kung gam gơlik geh kal ke, lơh gơ rềng jơh bal tềng đap mat mờ jo\ jòng gơ wèt tus mờ rài lơh sa dunia kung bè Việt Nam, Bộ Công thương tơlik jơnau kờ` gơguh tac mờ blơi phan bơh lơgar ndai bơh 4 tus 5% tàm nam do.

Ồng Trần Thanh Hải, Phó Kuang atbồ Cục tac mờ blơi phan bơh lơgar ndai, Bộ Công thương đơs bè ală broă lơh kươmàng kờ` lơh geh jơnau kờ` geh ai tơlik, đơs nền: mpồl lơh sa kă bro pal rơndap tap sèng wơl nàng jòi git nền nòn mờ ngui niam rlau tai ală bơta [ươn bơh ală Hiệp định kă bro neh ki\; mơkung đơng pơlam mờ tơnguh bơta niam cau lơh broă kung bè ală bơta bè koh tơrmù sră nggal hành chính nàng dong kờl mpồl lơh sa kă bro lơh geh broă rơndap lơh tac phan hờ lơgar ndai.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định