Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/2/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 18/02, tàm hìu lơh broă Đảng dà lơgar, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 pơrjum dơ\ sơn rờp, ai jơnau đơs bè broă lơh jat Chỉ thị sồ 48 bơh Ban Bí thư dê bè broă bơyai lơh sa tềp nam 2021; kơ nòl broă tờm quý 1 nam 2021; bè gùng dà broă lơh blơi mờ ngui sơ nơm vaccine kơryan kòp Covid-19. Tơ nơ\ tu\ ia\t jơnau yal bè gùng dà broă lơh blơi mờ ngui sơ nơm vaccine kơryan kòp Covid-19 mờ jơnau đơs tàm dơ\ pơrjum, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sền bal là neh ring bal bè gùng dà broă lơh blơi mờ ngui sơ nơm vaccine rcang sơn dră kòp Covid-19 ai làng bol in.

Bè kơ nòl broă tờm quý 1 nam 2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sồr ală kấp ủy Đảng tơr gùm đơng lam, sồr lơh, lơh geh tơl bơta, rơndeh rơn dồ ma\y mok, tơl gùng dà broă lơh nàng sền gròi kòp dờng Covid-19, ờ lời gơ rềng tus rài kis làng bol dê mờ bơta bơtàu tơnguh lơh sa, sền do là kơ nòl broă tờm, lơh lài ngan, jal mhar mờ kung là jo\ jòng; tơnguh bơta sền ngăc ua\ ngan rlau jơh gơ wèt mờ kòp Covid-19; hòi jà  jơh ală anih lơh broă Chính trị tus bal tàm broă lơh rcang sơn dră kòp bơh ală ngai bồ nam 2021 tơn; ba` sền ờ sơ\p, ờ rcang sền ngăc broă lơh rcang sơn dră kòp Covid-19.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định