Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/3/2021

VOV4.K’ho- Bèp dờng Francis geh dơ\ tus còp lơgar Iraq bơh ngai 05 tus ngai 08 nhai 3 tus. Do là jơnau yal pa geh Bèp Louis Sako-cau tàm mpồl Uỷ ban bơyai broă tus còp bơh Bèp dờng dê tus lơgar Iraq yal bơr tàm dơ\ pơrjum [ăo tàm càr lơgar Bát Đa, lơgar Iraq ngai òr (03/03). Jăt bèp Louis Sako yal, dơ\ tus còp bơh bèp dờng kờ` tơl^k nùs nhơm tam klăc bal mờ dà lơgar bal mờ làng bol lơgar Iraq. Kờp du\, bơdìh càr lơgar Bát Đa, bèp dờng kung geh tus còp [òn dờng Mosul, do là tiah neh geh tu\ là tiah tờm bơh mpồl Dà lơgar jăt yàng Islam. Broă geh kơ\p gơn ngan là dơ\ tơrgùm gal cau tàm dùl [làng coh plai geh bơta pràn tus 10 rơbô nă cau ơm geh Bèp dờng đơng lam, geh bơyai lơh tàm Erbil, do là tiah bơh mpồl cau Kurd atbồ tàm lơgar Iraq.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định