Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho- Di tơngkah kir sơnrai 66 nam Ngai Cau lơh sơnơm Việt Nam (27/2), mho ngai 25/2, Kuang ătbồ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng neh lòt còp, pà bơkàu, nting bơr gờm chờ kuang bàng, cau lơh sơnơm mờ cau lơh broă tàm Hìu sơnơm dờng càr Lâm Đồng mờ Anih tờm Gròi sền kòp tê jê să càr Lâm Đồng dê. Tàm ală anih tus còp, Kuang ătbồ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng neh jờng rơ mờ cih dờp ală broă lơh ngan pơđơl pràn bơh gah lơh sơnơm dê tàm tơngai lài.

Kuang ătbồ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng kơ\p kờ` là tàm tơngai tus, mpồl kuang bàng, viên chức, cau lơh broă bơh ală anih lơh sơnơm dê pơn jăt tai tam klăc bal, tơrgùm bal pràn, dùl nùs dùl tồr bal, bơ\t bơtàu Hìu sơnơm ngai sơlơ geh cồng nha, niam ngan mờ bơtàu tơnguh; pơgồp bal mờ ală hìu sơnơm vệ tinh nàng kờ` tàm bơto ngui bơta jak chài măy mok nàng sơm ală kòp pa, kòp kal ke, lơh di jơnau kờ` kham sơm kòp bơh làng bol dê.

Tàm Dak Nông drim ngai 25/2, Kuang atbồ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy neh tus còp mờ gờm chờ kuang bàng, cau lơh broă tàm Sở Y tế. Gờm chờ mpồl kuang bàng, cau lơh broă gah lơh sơ nơm di ngai bơhìan gah lơh sơ nơm dê, Kuang atbồ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dak Nông pơn dờm pơn diang, tam pà bal mờ cih dờp ală bơta lơh ngan sơr lèt gan kal ke, geh ua\ bơta tă pơgồp tàm broă lơh rcang sơn dră kòp Covid-19, kòp bạch hầu tàm nam pa do. Đòm jat niam nùs nhơm hơ\, gah lơh sơ nơm pơn jat tai tam klăc bal, bơsong ală bơta kal ke kòl yan, geh ală bơta tă pơgồp di pal tàm broă lơh sền gròi pràn kơl dang jan làng bol in.

Cau mblàng Lơ Mu K’ Yến mờ K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định