Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/2/2021

VOV4.K’ho- Thủ tướng Chính phủ pa geh kơrnuat ală xã, thôn tàm tiah làng bol kòn cau mờ tiah kơh bơ nơm pơn jat tai geh dờp ală broă dong kờl gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan neh ai tơlik. Mùl màl, ală xã, thôn ua\ kal ke, xã tiah 3, tiah 2, tiah 1 gơ wèt tiah làng bol kòn cau mờ tiah kơh bơ nơm pơn jat tai geh dờp ală broă dong kờl gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan neh ai tơlik.

Thủ tướng Chính phủ jàu Ủy ban Nhân dân ală càr, [òn dờng gơ wèt dà lơgar mhar kờp sền, đal git mat ală thôn ua\ kal ke, xã tiah 3, tiah 2, tiah 1 gơ wèt tiah làng bol kòn cau mờ tiah kơh bơ nơm tơngai bơh nam 2021 tus nam 2025 jat jơnau cih tàm kơrnuat sồ 33 tơlik ngai 12/11/2020 bơh Thủ tướng Chính phủ dê bè tơl khà đal git tiah làng bol kòn cau mờ tiah kơh bơ nơm jat bơta chài bơtàu tơnguh tơngai bơhnam 2021 tus nam 2025, lơh sir sră nggal pơyua Ủy ban dân tộc in lài mờ ngai 20/01/2021.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định