Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/3/2021

VOV4.K’ho- Mpồl Lơh sơnơm dunia (WHO) pa do sền swì bơta tơl pràn làng bol gùt plai ù bơtàu tơnguh bơta ờ bơtờp kòp mpồl bơtiàn gơ wèt mờ kòp Covid-19, bơ hơ\ ai tơlik broă lơh. Hơ jơnau lùp bơh cau lơh báo dê, kuang bàng mờng chài gah broă lơh jak chài bơh WHO dê đơs nền, tu\ do tàm dunia geh pơgăp 10% khà kờp làng bol bơtàu tơnguh bơta pràn sơndră wơl virus Sars CoV-2.

Tàm hơ\, cồng nha bơh sơnrờp bơh ală dơ\ kơlôi sơnơng bơta pràn sơndră kòp tàm dunia pà go\, bơh 50 tus 60% khà kờp làng bol tàm bàr pe tiah drà geh gal làng bol ơm kis neh bơtàu tơnguh bơta tơl pràn sơndră kòp tơnơ\ tu\ bơtờp kòp. Mơya, bơta do ờ go\ di là jơh dùl [òn dờng, halà kơnhoàl ù tiah, halà dà lơgar lơh geh khà ờ bơtờp kòp mpồl bơtiàn gơ wèt mờ kòp Covid-19. Kờp bơh tu\ kòp dờng Covid-19 geh mat tàm dunia, “ờ bơtờp kòp mpồl bơtiàn” sùm là jơnau kờ` bơh uă dà lơgar dê nàng gờ` gơ rê wơl mờ rài kis bè ờs.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định