Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho- Tơngkah kir sơnrai 70 nam Pơrjum dờng cau ala măt dơ\ 2 bơh Đảng Cộng sản Việt Nam dê, mho ngai 25/2, Học viện Chính trị dà lơgar Hồ Chí Minh pơgồp bal mờ Tỉnh ủy Tuyên Quang bơyai lơh Cribơyai pờ tơlik tơn tàm internet mờ tơngume: Pơrjum dờng cau ala măt dơ\ 2 bơh Đảng dê- Bơta kuơ tàm lý luận mờ bơta geh ngan. Ủy viên Bộ Chính trị, Kuang ătbồ Học viện Chính trị dà lơgar Hồ Chí Minh, Kuang ătbồ Mpồl duh broă lý luận dà lơgar là ồng Nguyễn Xuân Thắng đơng lam dơ\ cribơyai.

Tàm dơ\ cribơyai, ồng Nguyễn Xuân Thắng đơs nền gơnoar broă geh kuơ dờng màng ngan bơh Pơrjum dờng cau ala măt dơ\ 2, là bơnàng jă nàng Đảng đơng lam àng sơrdah mờ là jơnau khà dùl lơh nền jai pha bơh Kăc màng Việt Nam dê. Bơh hơ\ geh tai bơta pin dờn kơ\ kơl jăp tàm gùng dà tam gơl pa, dipal, bơceh pa bơh Đảng he dê tàm rài tơnơ\ do àng sơrdah bơh dà lơgar mờ jơi bơtiàn dê bal mờ ală jơnau kờ`, pơlam gùng, ală kơnòl broă tờm mờ ală bơta bơtàu tơnguh sơrbac mhar kuơmàng neh geh Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê ai tơlik.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định