Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho- Ngoại trưởng lơgar Ấn Độ, ồng Jaishankar ngai 25/02 geh dơ\ cribơyai tàm điện thoại mờ Ngoại trưởng lơgar Lo, ồng Vương Nghị nàng sền sơ wì tơngai ruc ling bơh 2 lơgar dê tàm tiah nhàr dà lơgar tàm tiah đah mat tơngai lik Ladakh bal mờ git gơp lơh broă bal đah 2 lơgar.

Dơ\ cribơyai tàm điện thoại geh lơh tơ nơ\ tu\ ling lơgar Ấn Độ mờ lơgar Lo neh lơh gơs broă ruc ling tàm tiah hờ gah đah tô mờ đah jum tơnau dà Pangong. Ling 2 lơgar kung neh sơn đờm lam lơh tơngai ruc ling dơ\ 2 bơh ală anih tam pìt tam phà jat kềng gùng sền gròi ngan ngồn (LAC). Bơdìh mờ broă ruc ling ngan ngồn, 2 nă kuang bàng lơh broă mờ lơgar ndai khà dùl bơh lơgar Ấn Độ mờ lơgar Lo dê kung cribơyai bè jơnau ring bal 5 bơta lơh geh tam nam lài tàm dơ\ tìp mat kềng bơdìh pơrjum Ngoại trưởng Mpồl lơh broă bal Thượng Hải.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định