Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/3/2021

VOV4.K’ho - Tu\ do, jơh ală hìu măi sơdàng tàm Tây Nguyên gam lơh broă jơh bơta pràn, tàm nùs nhơm chờ geh tơnhào, geh khà priă tăc, den tàm kơnhoàl Ea Súp, dùl tàm ală tiah tờm tam tào sơdàng pa càr Dak Lak dê, ală bơta ndrờm ngềt ngơ\t ngan. Hìu măi mìng lơh broă 1 nhai tàm nam, làng bol lơh broă sa kung ờ gơtùi dờp geh khà priă tào niam bè ală tiah ndai, lơh broă lơh bal bơh mpồl lơh sa mờ làng bol lơh broă sa gơtìp kal ke ngan tàm broă bơsal wơl…

Broă ngềt ngơ\t bơh tiah tam tào neh geh tu\ kơ\p kơnờm tàm kơnhoàl tiah nhàr dà lơgar,  gam là bơta tơrlòng uă ngan tus mờ kơnhoàl do tàm broă lơh jăt tơngu me bơyai wơl broă lơh sa, lơh pa tàm broă lơh sa suơn sre, chồl mhar broă tơmù rơ[ah jăt ală khà broă geh ai bơh broă bơ\t bơtàu [òn lơgar pa.

Tàm gùng lòt ờ geh 1 nơm rơndeh pơn diang tào lơi. Tàm suơn, ờ geh 1 tòm tào hòn, ù tiah gơtìp sơbì gời ơning ơnàng ngan. Do là bơta mùl màl geh go\ ngan tàm xã Cư\ Kbang, kơnhoàl Ea Súp, càr Dak Lak tàm kàl prang do.

                                                Geh uă ngan rơndeh pơn diang tào tàm tiah đah tô Tây Nguyên

Ồng Cao Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã pà g^t: bàr pe nam lài, làng bol lơh broă sa tàm xã Cư\ Kbang kung chờ hờp ngan sơl tam g^t nđờ rơhiang lồ tào jăt broă lơh bal mờ Công ty Cổ phần tào sơdàng Dak Lak, mơya broă lơh bal do gơl^k geh uă kal ke, cau tam tào sùm gơtìp hoàc huơr. Den tàng, mìng tơnơ\ mờ 3 nam sơnrờp, bă ù tam tào tàm xã neh gơtìp ờ geh tai. Cư\ Kbang kung gam bè lài do, geh sùm tàm khà măt xã “kal ke” mờ khà hìu rơ[ah rơlao 57%.

Jăt ồng Hoài yal, tài geh uă bơta, kal ke ngan nàng bơ\t bơtàu wơl tiah tam tào tàm xã do: Làng bol ờ kờ` bè broă tam tào tai den tàng tu\ do neh ờ geh bă ù tam tào lơi tàm do tai. Geh bơta do lài ngan là khà priă tào ờ ring niam.

Dơ\ bàr là priă cau sreh tơnhào tào tu\ do gơtìp kal ke tài làng bol kis tàm do lòt lơh broă tàm ală công ty càr Bình Dương, [òn dờng Hồ Chí Minh uă ngan. Dơ\ 3 là ală bă ù dờng nàng tam tào jăt broă  blơi lài phan geh lơh den pal là bă ù di mờ adăt boh lam. Mơya tu\ do, hơ\ mìng là ù brê neh gơtìp sơgràm. Mờ xã den ờ gơtùi k^ dờp tàm ală broă tam tào tàm bă ù bè hơ\.

Tàm hìu măi bơh Công ty Cổ phần tào sơdàng càr Dak Lak, xã Ia Rvê, kơnhoàl Ea Súp sơlơ ngềt ngơ\p ngan. Ồng Nguyễn Bảo Lộc, Phó kuang atbồ Công ty Cổ phần tào sơndàng Dak Lak pà g^t, kàr tơrdih tào nam 2020-2021 bơh Công ty neh tơn jơh bơh nggùl nhai 12 nam lài, tài bă ù tam tào mìng gam 1 rơbô 800 lồ, khà geh 100 rơbô tấn nrang tào, di pal mờ broă lơh hìu măi lơh broă tàm 1 nhai nggùl.

                                                     Wah rơwời tềng hìu măi tào sơdàng Ea Súp

Tài tơn jơh gờ` bơh tu\ khà priă sơdàng ờ hềt gơguh, den tàng làng bol lơh broă sa kơnhoàl Ea Súp gam mìng tăc geh 850 rơbô đong tàm 1 tấn ờ go\ di 1 tơlăk 100 rơbô đong 1 tấn bè tiah tam tào ndai tàm gùt Tây Nguyên dê. Ồng Lộc dờp, bơta tu\ do là kal ke ngan, tài hìu măi mìng tơl tào nàng lơh broă hờ đơm nggùl bơta pràn.

Mblàng bè bơta geh uă làng bol sơbì ờ bài tam tào mìng tơnơ\ mờ 3 nam lơh broă bal mờ mpồl lơh sa kă bro, lơh tiah tam tào bơh rơlao 4 rơbô lồ tàm nam 2017, gơmù gam 1 rơbô 800 lồ bè tu\ do, ồng Lộc yal tus mờ ală bơta gơbàn, bè broă ntrờn hìu măi ngài rơlao 100 kơi sồ, lơh gơtìp gơbàn uă kal ke tàm broă lơh; tài khà priă sơdàng gơmù uă, tài trồ tiah duh ir tàm kơnhoàl Ea Súp lơh tào [uơn gơtìp ồs sa tu\ trồ tơngai duh, kal ke tàm broă pơn diang tu\ trồ mìu.

Bơta pràn mìng geh nàng tơnguh bơtàu là ù tiah tàm Ea Súp ơnàng ngan, tào tàm kơnhoàl Ea Súp geh cồng nha ndrờm bal mờ ală tiah ndai, mơya khà sơdàng geh uă rơlao: Bol a` kal ke tàm gah broă do mơya geh bơta kuơ tàm gah broă ndai. Bè ală tiah ndai pal 10 k^ hơ\ sồng geh 1 k^ sơdàng, den tàm do, bol a` mìng geh 9 k^ ha là ờ uă rơlao. Bol a` ai bơta do lơh bơta pràn tàm pơrlòng. Tu\ do hìu măi neh lơh broă niam wơl bloh, kung gam ờ geh bơta gơtìp aniai uă tus mờ broă lơh sa là gơbàn, den tàng broă ờ blơi di tu\ làng bol in, di gơlan ờ gam geh tai.

Công ty Cổ phần Tào sơdàng Dak Lak neh geh rơlao 20 nam lơh sa, kă bro mờ tu\ do neh pơgồp bal jơh, ờ gam ngui priă Dà lơgar. Mơya, kal ke gam gơtìp ờ di là jơnau is bơh ală mpồl lơh sa kă bro cau dùl nă să lơh is, mờ là bơta kal ke tàm broă lơh ngan brồ guh bơh kơnhoàl tiah nhàr dà lơgar geh uă ù ơnàng ngan, ring niam ngan, mơya kung rơ[ah ngan càr Dak Lak dê, mờ geh uă [òn, xã geh bơh 60 tus 70% là hìu rơ[ah.

Tơnguh broă pơgồp bal làng bol lơh broă sa mờ mpồl lơh sa kă bro, chồl pràn ai măi mo\k lơh sa suơn sre là gùng dà broă lơh geh đảng bộ, gơnoar atbồ kơnhoàl Ea Súp lơh sùm, mơya bè broă lơh dờng ngan là lơh tào sơdàng, neh pà go\ gơtìp uă kal ke. Hoàc huơr, làng bol lơh broă sa kis tàm kơnhoàl pơn jăt tai jòi sền tơrlòng tìs, lơh is, dờp kơnòl is, mờ cồng nha lơh geh ờ uă, hoàc huơr uă mờ uă rềs àr.

Tơnơ\ mờ 3 nam tam tào tàm bă ù ơnàng rơlao 20 lồ, bi Nguyễn Hiền, kis tàm thị trấn Ea Súp neh sơbì: Tào den gơtìp uă rềs àr ngan, bè khà priă, gơtìp ồs sa tào. Mờ tòm tào mìng geh tam 1 kàl, kàr dơ\ 2 mờ dơ\ 3 ờ geh cồng nha. Geh uă ngan cau ndrờm gơtìp mờ kàl dơ\ 2, dơ\ 3. sih phơng kàr lơi kung ờ gơtùi hòn tài dà mìu cò pơrdô jơh. Jăt a`, tào mờ bùm blàng ndrờm ờ geh cồng nha. A` gam tam ca yòng. Cau bơyô a` tam jrào, kung geh kuơ. Tàm 5 nam pơn jăt tơn, ai go\ là geh niam rơlao mờ tam tào, geh bơh 70 tus 80 tơlăk đong tàm 1 lồ ù tam.

Kơnhoàl Ea Súp geh bă ù 1 rơbô 765 kôi sồ vuông, dờng ơnàng mờ ring ngan tàm càr Dak Lak dê, [uơn tàm broă lơh ală tiah tam phan lơh broă sa suơn sre brê bơnơm tơrgùm bal, ngui măi mo\k lơh broă. Tàm 10 nam do, UBND càr Dak Lak kung neh ai g^t nđờ jơ\t rơbô lồ ù mờ brê nàng ală mpồl lơh sa kă bro tơrlòng lơh sa, mơya jơh ală rơndăp broă lơh ndrờm ờ geh cồng nha, ờ geh rơndăp broă lơh lơi geh cồng nha mờ kung ờ gơtùi sền g^t cồng nha mùlmàl bè bơta kal ke nàng ai geh gùng dà broă lơh pa.

Gơtìp tai ală kal ke gam gơtìp tàm tiah tam tào do, di lah cấp uỷ mờ gơnoar atbồ tàm do ờ geh gùng dà broă lơh di pal, Ea Súp gơtìp kal ke ngan lơh gơs ală khà broă kuơ màng bơh broă bơ\t botàu [òn lơgar pa, bè rơndăp broă ai ù tiah, broă bơyai lơh sa, priă geh tàm [òn ơm kis, hìu rơ[ah.

Cau cih Công Bắc-Đình Tuấn-Cau mblàng Ndong Brawl

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định