Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho- Cau sơ pơ\ bơr gơlang Kremlin, ồng Dmitry Peskov ngai 04/3 hòi jà Tây mờ Đức ngui bơta gơ rềng tus chính phủ Ukraine kờ` gàr broă tàm tiah đah mat tơngai lik tàm lơgar do mùl gam gơtìp kal ke geh ờ sơrlèt rlau bơta sền gròi.

Đơs tàm pơrjum [a\u, ồng Peskov ai tơnggo\ bơta kơ lôi rơcang bè broă tàm tiah đah mat tơngai lik lơgar Ukraine tu\ do tu\ bơta tam lơh pơn jat tai gơguh ua\ đah Chính phủ Ukraine mờ mpồl dră wơl. Ồng Dmitry Peskov pà git, Nga kung geh ngui bơta geh gơ rềng tus mờ mpồl dră wơl tàm tiah đah mat tơngai lik.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định