Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/3/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 04/3, tàm càr lơgar Bắc Kinh, Ủy ban gùt lơgar pơrjum chính trị cribơyai làng bol lơgar Lo, hòi lơyah là Chính hiệp- anih cribơyai mờ pơlam broă chính trị dờng ngan rlau jơh bơh lơgar Lo dê neh mut pơrjum gùt mpồl dơ\ 4 khóa 13. Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar Lo, ồng Tập Cận Bình, Thủ tướng lơgar Lo, ồng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính hiệp, ồng Uông Dương bal mờ rlau 2 rbô nă ủy viên Chính hiệp lơgar Lo neh tus bal dơ\ mut pơrjum.

Tơngume tờm bơh pơrjum Chính hiệp dơ\ do dê geh: iat mờ sền sơ wì jơnau yal broă lơh bơh Ủy ban Thường vụ Chính hiệp dê mờ jơnau yal broă lơh ai tơlik rơndap broă; tus bal iat dơ\ pơrjum dơ\ 4 pơrjum kuang bàng Quốc hội gùt lơgar Lo khóa 13, iat mờ cribơyai jơnau yal broă lơh Chính phủ mờ 2, 3 jơnau yal geh gơ rềng; cribơyai broă rơndap lài ù tiah bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan 5 nam dơ\ 14 mờ jơnau rơcang cih cương lĩnh jơnau kờ` wèt sền tus nam 2035; sền sơ wì ring bal Nghị quyết mờ jơnau yal chính trị bơh pơrjum Chính hiệp lơgar Lo dê dơ\ do.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định