Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 7/3/2021

VOV4.K’ho – Lơh yàng `ô lir bong là broă lơh yàng kươmàng mờ dờng ngan rlau jơh tàm nam bơh làng bol kòn cau Sơdàng tàm kơnhòal Đăk Tô, càr Kon Tum dê. Dơ\ lơh yàng geh lơh bal mờ ua\ bơhìan kìng cru\ nàng rac yàng mờ ală broă lơh đơs crih tamya, lơh nùs nhơm bơh ngai chờ do dê cèng ua\ bơta kuơ niam chài đah huềng mờ tơrbo\ bal [òn lơgar.

Tơ nơ\ tu\ jơh tơnhàu kàl lơh sa, cau Sơdàng tàm xã Đăk Trăm, kơnhòal Đăk Tô bơyai lơh yàng `ô lir bong. Kung mờr ndrờm bè sa tềp bơhìan yau, do là sa tềp bơh jo\ kươmàng ngan rlau jơh bơh làng bol kòn cau Sơdàng dê tàm Đăk Trăm đơs is, jơh gùt kơnhòal Đăk Tô đơs bal. Gơ jat tàm bơhìan bơh tơl [òn dê mờ broă lơh yàng geh lơh dờng dềt mờ jat bơta broă lơh krơi is.

                           Mpồl dròng cing ja` mồng [òn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm tàm dơ\ lơh yàng `ô lir bong

Tu\ kòi sơn đờm dum, cau kra [òn ring bal rơwah ngai niam nàng rơcang bơyai lơh yàng `ô lir bong. Ală hìu bơnhă rơcang lơh niam hìu đam, phan ngui tàm hìu bơnhă nàng rò yàng kòi bơh tàm mìr rê tàm hìu, rê tàm [òn. Tơ nơ\ hơ\, tơl hìu bơnhă tus mìr lơh kòi he dê, ai tờm gle ris lơh tềl ală bă tiah rồs kòi mờ lơh ală bơhìan pin dờn lài mờ tu\ rồs kòi. Tơ nơ\ tu\ rồs jơh kòi, khi jun kòi rê tàm anih nàng prap, tơl hìu bơnhă cèng dùl sah dờng kòi rê tàm hìu nàng lơh yàng `ô lir bong. Lơh yàng `ô lir bong bơh cau Sơdàng dê sùm geh tam pà gơs 2 tu\ tơngai, tơngai dơ\ 1 là sàu piang kòi pa tàm tơl hìu bơnhă mờ tơngai dơ\ 2 là `ô tơrnờm gờm chờ kòi pa tàm hìu rông.

{ùi drim tàm [òn Đăk Rô Gia, tơ nơ\ tu\ ală cau klau pràn kơldang mòn gơs tờm chi gơ nơng tàm hìu rông, jơh ală cau klau bơh cau kra tus cau kơ nòm să geh tơrgùm gơs mpồl lòt tus tơl hìu sa kòi pa, nting bơr cau tờm hìu dùl nam pa kàl lơh sa tơnhàu geh ua\. Jat bơhìan bơh jo\, lài do, tu\ làng bol gam ơm kis rah rài, mpồl cau geh pal tus tơl hìu tàm [òn `ô sa, ờ go\ di lời hui\ dùl hìu lơi. Mơya tu\ do, [òn neh gal cau ơm kis den tàng broă bơyai lơh lòt sa tềp kung geh bơta tam gơl sơl.

Ồng A Hiền, kra [òn [òn Đăk Rô Gia pà git, [òn geh 206 hìu bơnhă, dilah jat bơta pal jat den jơh gùt [òn pal se\ cau tờm hìu nàng yal lơh yàng `ô lir bong bơh jơh gùt [òn dê. Tơ nơ\ tu\ ală hìu bơnhă làng bol tàm [òn à` drap tơrnờm mờ phan pơ dơng lơh yàng tus bal wă rò sa tềp tàm hìu rông, den cau kra [òn ja` sơng gơr lơh tềl, jà làng bol tàm [òn tus bal.

Ồng A Hiền soh phan kòn cau ờs mờng, mờ đơs jơnau rac yàng Ơ yàng dà croh, yàng dà dờng ba` lơh dà soat [làng sre ro kơnra`, ba` lơh dà tih cèng dà ko\ dà cò ngơr bam chi che. Ơ yàng kòi ba` ai sềm klàng, đe prò, tu kòp lơh aniai kàl lơh sa. Ngai do huềng jòi rê mờ [òn, hòi dan yàng kòi ai pà bol hi in nam pa kàl lơh sa gơs tơlir, ba` ờ tơl kòi sa, làng bol tàm [òn ờ gơtìp jơgloh. Dan huềng kòi ơm te\ mờ bol hi, nàng bol hi in geh rờm ram, wil tơl”…

Jơnau rac yàng pa jơh, sap cing kung sơnđờm mpong ntas. Ồng A Hiền lam mpồl dròng cing tơ nơ\ tu\ dròng jơnau gờm chờ gùt dar tờm chi gơ nơng, ồng pơn jat tai lam mpồl dròng cing ja` mồng lòt gùt dar hìu rông nàng kờ` ưn ngài yàng mờ broă lơh yàng `ô lir bong [òn dê bè hơ\ mờ jo\ jòng tus trồ mang tơn.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định