Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/3/2021

VOV4.K’ho - Lơgar Australia ngai òr (05/03) neh hòi jà Uỷ ban châu Âu (EC) sền wơl kơrnoăt kơrian broă pơn diang sơnơm vaccine bơh gah lơh sơnơm AstraZeneca tus lơgar do.

Tàm dùl jơnau yal bơr, Bộ trưởng Y tế lơgar Australia pà g^t, lơgar Australia neh đơs tus bơta do mờ Uỷ ban châu Âu bơh ală gah lơh broă bal mờ lơgar ndai mờ hòi jà anih lơh broă drơng broă lơh sră nggal do bơh mpồl tam klăc châu Âu sền wơl kơrnoăt do.

Tàm dùl jơnau đơs wơl pa ngan, cau sơ pơ\ bơr bơh Uỷ ban châu Âu pà g^t, anih lơh broă do ờ hềt geh dờp jơnau hòi jà kuơ màng lơi bơh Bộ trưởng Y tế lơgar Australia dê. Lài mờ hơ\, Uỷ ban châu Âu neh kờ` bal mờ kơrnoăt bơh lơgar Italia kơrian broă pơn diang 250 rơbô ding sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp Covid-19 bơh gah lơh sơnơm AstraZeneca dê geh lơh tàm lơgar nàng tăc tus lơgar Australia, mờ tơngu me lơgar Australia ờ di là lơgar gam gơtìp aniai bơh kòp Covid-19.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định