Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/3/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 01/03, tàm [òn dờng Dà Làc, Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng neh dờp  dùl nơm ma\y Real-time PCR xét nghiệm virus Sars CoV-2 bơh Mpồl cau lơh broă sa kơ nòm să Việt Nam mờ Tập đoàn Thành Thành Công dê pà. Ma\y  xét nghiệm virus Sars CoV-2 bơh Mpồl cau lơh broă sa kơ nòm să Việt Nam mờ Tập đoàn Thành Thành Công dê pà càr Lâm Đồng in kờp jơh khà pria\ rlau 2 tơmàn 500 tơlak đong. Ma\y geh phan bơna tàm cah is ai g^t mẫu cau kòp dê tơ nơ\ lơh is mẫu xét nghiệm. Pah dơ\ xét nghiệm dơ\ le\ bal geh 96 mẫu mờ ai cồng nha tơ nơ\ 1 jiơ nggùl. Bơdìh mờ kòp Covid-19, ma\y gam xét nghiệm jơh ală bơta virus mờ siêu vi ndai sơl.

Ồng Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND càr Lâm Đồng dờp ma\yt nghiệm

Tu\ do Anih tờm sền gròi kòp tê jê să càr Lâm Đồng gam lơh broă 1 ma\y xét nghiệm geh bơta pràn lơh xét mghiệm 200 mẫu dùl ngai. Gah lơh sơ nơm càr Lâm Đồng gam lơh ală sră pơ àr blơi tai 2 nơm ma\y xét nghiệm ndai nàng ơn tàm 2 nơm hìu sơ nơm dờng bơh càr dê. Mơya, kung gam ờ hềt tơl mờ jơnau kờ` xét nghiệm tu\ geh bơta kòp digơlan gơlik geh.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định