Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho- Ngai 25/02, jat jơ New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc neh pơrjum ờs mờng pah nhai bè broă dong kờl cau tàm lơgar Syria jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc drơng broă dong kờl cau, ồng Mark Lowcok neh yal mờ Hội đồng Bảo an bè tơngume do.

Ồng Lowcock yal khà kờp broă lơh phan sa dunia ai go\ 12 tơlak 400 rbô nă làng bol lơgar Syria, ndrờm mờ 60% khà kờp làng bol lơgar do gam ơm tàm bơta ờ tơl phan sa. Do geh đơs là bơta gơ lời wơl bơh tung lơtang lơh sa ngai sơlơ ờ niam tàm pơgap 18 nhai do bal mờ bơta gơ rềng kơn jơ\ ngan bơh kòp Covid-19 dê. Tu\ do, kờp du\ pria\ tă dơ\ ngui kươmàng bơh tơl hìu bơnhă dê jơnhua rlau mờ pria\ lơh geh kờp bal êt ngan rlau jơh là 20%, mờr 70% làng bol Syria càn dồs, ua\ hìu bơnhă pal tac phan bơna mờ phan ròng nàng rơcang gàr bè ờs rài kis.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định