Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 25/2, Sở Giáo dục mờ Đào tạo càr Gia Lai geh Công văn bè broă ai kơnòm mầm non, kơnòm bơsram, cau bơsram dờng, cau bơsram broă tàm ù tiah càr dê in lòt bơsram wơl tàm ngai 1/3 tus.

Mờ Sở kung tơngkah sồr pơgồp bal mờ ală anih lơh sơnơm bơyai lơh [ồm sơnơm kơryan kòp, lơh kloh khuẩn tàm hìu bơsram, cơldu\ bơsram lài mờ tu\ kơnòm bơsram lòt bơsram wơl, lơh jơh lài mờ ngai 28/2 do; pal geh 100% kơnòm bơsram, kuang bàng, cau pơgru, cau lơh broă lơh jăt jơnau sồr yal mờ cau lơh sơnơm in jăt di jơnau sồr; pal geh phan bơna, măy mok phan ngui sàng goh tiah ơm kis, ờdo ờdă phan sa, lơh sơnơm hìu bơsram; bơyai lơh mblàng yal, bơto pơlam ai kơnòm bơsram, kuang bàng, cau pơgru, cau lơh broă in bè ală broă lơh rơcăng sơndră kòp mờ geh gùng dà broă lơh bơsong cau geh bơta gơ tơngo\ duh să, bơsiă, kal ke tă nhơm halà pin gơtìp kòp Covid-19 tàm hìu bơsram; rơcăng lài dùl cơldu\ ing nàng tơmu\t ală kơnòm bơsram geh să jan duh ir, geh bơta gơ tơngo\ pin bơtờp kòp.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định