Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/3/2021

VOV4.K’ho- Lơh jat Nghị định sồ 162 bơh Chính phủ dê bè bơta dong kờl, broă lơh gơ wèt tus mờ mpồl tus bal sền gàr ring lơngai Liên hợp quốc, Gah đơng lam Binh chủng Công binh gam rơcang mpồl Công binh geh 295 nă cau, rơcang tus bal kơ nòl sền gàr ring lơngai Liên hợp quốc, tàm hơ\ mpồl bơh gah đơng lam Binh chủng dê geh 20 nă. Broă lơh pơlam tàp tơrgùm lam lơh tơl làm ală gah bè ling klàng, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, broă lơh mờng chài sền gàr ring lơngai Liên hợp quốc… gàr tơl bơta pràn lơh gơs kơ nòl broă geh jàu tu\ geh sồr tus bal tàm mpồl dipal tàm tơngai tus. Bơh nhai 6 nam 2014 tus tu\ do, Việt Nam neh sồr 179 dơ\ sĩ quan lòt lơh kơ nòl broă sền gàr ring lơngai Liên hợp quốc tàm ală mpồl tàm lơgar đah jum Sudan, lơgar Trung Phi mờ Cục lơh broă ring lơngai tàm anih lơh broă Liên hợp quốc.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định